Your shopping cart is empty.
Log in

Bilingual poetry collections as a transfer of culture and word

N.S. Sergieva

UDC [81`24:82-1](08)

https://doi.org/10.20339/PhS.6s-22.128      

 

Sergieva Natalia S.,

Doctor of Philology,

Professor of the Management and Marketing Department

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University

e-mail: nsergieva@yandex.ru

 

The article considers the phenomenon of bilingual collections of poems by contemporay poets of the Komi Republic with parallel publication of texts of the original in Komi and translation into Russian. In such a publication, the translation becomes derived from the author’s text and the author’s creative idea. This connection becomes clear and indissoluble for the reader. Such a book unites Russian and Komi readers in one space. The quality of the translation depends on the involvement of the author in the translation process and on the skill and personality of the translator. The key motive of Komi poetry is reflections on the fate of the native land, native language and culture, considered by the example of poems by Komi poets in comparison with translations of these poems into Russian. A translator can give life to an original Komi work in a new cultural space. Translation serves as a means of language and culture transfer, education and development of the bilingual reader. High-quality translation promotes mutual understanding and cultural enrichment of peoples, and translation activity acts as adriver of intercultural communication.

Keywords: bilingual environment, transfer, poetic translation, translation quality, semantic and emotional dominant.

 

References

1. Komi-zyrianskii iazyk // Malye iazyki Rossii: proekt Instituta jazykoznaniia RAN. URL: https://minlang.iling-ran.ru/lang/komi-zyryanskiy-yazyk (01.11.2022).

2. Sergieva N.S. Sokhranenie iazyka i naroda komi: gosudarstvennye i obshchestvennye usiliia // Mnogoiazychie v Volgo-Ural’skom regione. T. 1: Aktual’naia iazykovaia politika i iazykovaia situatsiia. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. P. 237–245. (Specimina Philologiae Slavicae).

3. Alekseeva I.S. Sorok sorokov iazykov — i odna strana: perevod kak sredstvo kommunikatsii narodov Rossii // Polilingval’nost’ i transkul’turnye praktiki. 2021. T. 18. No. 4. S. 332–346.

4. Frolov D.V. Tam, gde prezhnii ostalsia i ia… Syktyvkar: Kola, 2012. 336 s.

5. Limerov P.F. Prizvanie i sud’ba Dmitriia Frolova, poeta // Tam, gde prezhnii ostalsia i ia… / D.V. Frolov. Syktyvkar: Kola, 2012. S. 6–53.

6. Bakhtikireeva U.M., Valikova O.A. Translingvizm i revitalizatsiia kul’tury // Vestnik RUDN. Seriia: Teoriia iazyka. Semiotika. Semantika. 2017. T. 8. No. 1. S. 57–63.

7. Lukin B. Sigudek Luzhikova: zametki na poliakh knigi // Lebö lolöi enezh shörti = Za dushoiu sledom: stikhi / A.M. Luzhikov. Syktyvkar: Redaktsiia gazety “Komi mu”, 2012. S. 3–5.

8. Luzhikov A.M. Lebö lolöi enezh shörti = Za dushoiu sledom: stikhi. Syktyvkar: Redaktsiia gazety “Komi mu”, 2012. 128 s.

9. Gorinova N.V. Tema repressii v komi poeme A. Luzhikova // Skazannoe slovo v zemliu upadet: sb. st. o tvorchestve A.M. Luzhikova. Syktyvkar: SGU im. Pitirima Sorokina, 2020. S. 41–51.

10. Elfimova A.G. Kyk kyv: kyvbur”ias = Dva slova: sb. stikhov. Syktyvkar: Izdat. dom Komi, 2021. 112 s.

11. Maleva A.V. Liricheskaia geroinia sovremennoi komi zhenskoi poezii: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Syktyvkar, 2014. 22 s.

12. Gorinova N.V. Toposy gorod / derevnia v poeticheskoi sisteme A. Elfimovoi: nekotorye aspekty realizatsii khudozhestvennogo prostranstva v sovremennoi komi lirike // Vestnik ugrovedeniia. 2018. T. 8. No. 3. S. 426–437.

13. Timin V.V. Vazh pöl’iaslön mu vylyn: kyvbur”ias = Na zemle predkov: stikhi, poema. Syktyvkar: Redaktsiia gazety “Esköm”, 2011. 512 s.

14. Mify narodov mira: entsiklopediia: v 2 t. T. 1. 2-e izd. Moscow: Ros. entsiklopediia, 1994. 671 s.

15. Makovsky M.M. Sravnitel’nyi slovar’ mifologicheskoi simvoliki v indoevropeiskikh iazykakh: obraz mira i miry obrazov. Moscow: Vlados, 1996. 416 s.