Your shopping cart is empty.
Log in

Features of translation of medical texts (using the example of German medical discourse)

I.V. Telezhko

UDC 61=030.112.2=161.1

https://doi.org/10.20339/PhS.6-21.214   

 

Telezhko Irina V.,

Candidate of Pedagogy, Associate Professor of the

Department No. 5 at Institute of the Russian Language

Peoples’ Friendship University of Russia

e-mail: Irina-Telezhko@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-4964-0143

 

The problem of the adequacy of the translation of the features of lexical units in German medical texts is considered. Difficulties of lexical and terminological plan are identified and analyzed: translation of terms, borrowings, abbreviations, false friends of the translator, borrowings, eponyms. Methods and techniques of translation of problematic medical lexical units, variants of interlanguage correspondences are presented. Examples of successful overcoming of lexical and terminological difficulties in translating medical texts from German into Russian are given. The results of the study confirm the need to expand the scope of the study of professional medical discourse by considering industry lexical units in the translation of medical texts.

Keywords: medical terms, abbreviations, translator's false friends, eponyms, translation techniques.

 

References    

1. Alekseeva L.M. Problemy termina i terminoobrazovaniia. Perm, 1998. 120 s.

2. Alimov V.V. Teoriia perevoda. Perevod v sfere professional’noi kommunikatsii: ucheb. posobie. Moscow: KomKniga, 2006. 160 s.

3. Arbekova T.I. Leksikologiia angliiskogo iazyka (prakticheskii kurs). Moscow: Vysshaia shkola, 1977. 240 s.

4. Atabekova A.A. Iuridicheskii perevod v mezhdistsiplinarnom kontekste: monografiia. Moscow: IuNITI-DANA, 2011. 131 s.

5. Vinogradov V.S. Perevod. Romanskie iazyki: obshchie i leksicheskie voprosy: ucheb. posobie. 4-e izd. Moscow: KDU, 2007. 238 s.

6. Gavrilenko N.N. Spetsial’nosti otraslevogo perevodchika // Professional’no orientirovannyi perevod: real’nost’ i perspektivy: sb. nauch. tr. Vyp. 13. Moscow: RUDN, 2018. S. 81–86.

7. Gavrilenko N.N. Teoreticheskie i metodicheskie osnovy podgotovki perevodchikov nauchno-tekhnicheskikh tekstov: monografiia. Moscow: Izd-vo RUDN, 2004. 269 s.

8. Grinev S.V. Vvedenie v terminografiiu. Moscow, 1996. 156 s.

9. Evteev S.V. Nemetskii iazyk. Praktika perevoda: ucheb. posobie. Moscow, 2016. 289 s.

10. Iovenko V.A. Osnovy kontseptsii determinatsii v perevode (na materiale ispansko-russkikh i russko-ispanskikh perevodov): avtoref. dis. … d-ra filol. nauk. Moscow, 1992.

11. Kostin R.I. Meditsinskoe terminovedenie — aktual’naia oblast’ nauchnykh znanii // Bulletin of Medical Internet Conferences. 2013. T. 3. Vyp. 11.

12. Madzhaeva S.I. Terminy v meditsinskom diskurse // Vestnik Cheliabinskogo gos. un-ta. Seriia: Filologiia. Iskusstvovedenie. 2011. No. 33. Vyp. 60. S. 92–94.

13. Neliubin L.L. Vvedenie v tekhniku perevoda (kognitivnyi teoretiko-pragmaticheskii aspekt): ucheb. posobie. 3-e izd. Moscow: Flinta: Nauka, 2013. 216 s.

14. Ovchinnikova I.G. Ispol’zovanie komp’iuternykh perevodcheskikh instrumentov: novye vozmozhnosti, novye oshibki // Russian Journal of Linguistics. 2019. T. 23. No. 2. S. 544–561.  

15. Omasheva Zh.M. Ekvivalentnye i bezekvivalentnye nazvaniia lekarstvennykh i travianistykh rastenii v kazakhskom i russkom iazykakh // Polilingvial’nost’ i transkul’turnye praktiki. 2016. No. 4. S. 57–64.

16. Samoilov D.V. O perevode meditsinskogo teksta. Moscow, 2006. URL: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/medicaldoc-1.shtml

17. Sdobnikov V.V. Perevodovedenie segodnia: vechnye problemy i novye vyzovy // Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriia: Lingvistika. 2019. T. 23. No. 2. S. 295–327.

18. Solntsev E.M. Obshchie i chastnye problemy perevoda meditsinskikh tekstov // Vestnik MGLU. 2010. No. 9. S. 131–141.

19. Tatarinov V.A. Metodologiia nauchnogo perevoda: K osnovaniiam teorii konvertatsii. Moscow: Moskovskii Litsei, 2007. 384 s.

20. Khairullin V.I. Perevod nauchnogo teksta (lingvokul’turologicheskii aspekt). Moscow: VINITI, 1992. 127 s.

21. Shveitser A.D. Teoriia perevoda. Status. Problemy, Aspekty. 2-e izd. Moscow: Knizhnyi dom “Librokom”, 2009. 216 s.

22. Lee-Jahnke H. L’enseignement de la traduction médicale: un double défi? // Meta: Journal des traducteurs. 2001. Vol. 46. No. 1. P. 145–153.

23. Kaz ́mierczak M. Intertextuality as translation problem: Explicitness, recognisability and the case of “literatures of smaller nations” // Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriia: Lingvistika. 2019. T. 23. No. 2. S. 362–382.      

24. Reiß K., Vermeer H.J. Grundlegung einer allgemeinen translationstheorie. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 1984. 245 s.