Your shopping cart is empty.
Log in

Semantic changes in structures of general slavonic nouns retaining their primary meaning in Russian and Ukrainian languages (on the material of thematic group “Designation of human’s and animal’s parts of body”)

L.E. Dovbnya
80,00 ₽

Dovbnia Lyudmila E.,

Candidate of Philology,

Lecturer, associate professor at the department of Ukrainian language and methodology of teaching and the department of pedagogy, theory and methodology of primary education at Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named after Grygory Skovoroda (Ukraine)

E-mail: ljudmila_d@ukr.net

In this article we examine the distinctive features of semantic transformation of general Slavic by origin lexemes (designating names of parts of a body of a human being and animals) which in the course of its historical development kept a primary meaning in Russian and Ukrainian languages; the major semantic processes which have led to development of derivative lexical and semantic options are analyzed; the attention is focused on the general and distinctive features of studied lexicon in closely-related languages.

Keywords: semantic transformation, changes, names of parts of a body, metaphor, metonymy, Russian, Ukrainian, historical development.

References

1. Kochergan M.P. Osnovi zіstavnogo movoznavstva. — K.: VC «Akademіja», 2006. – 424 s.

2. Dovbnia L. Naprjami semantichnih transformacіj praslov’jans'kih іmennikіv і prikmetnikіv (na materіalі ukraїns'koї ta rosіjs'koї mov) // Teoretichna і didaktichna fіlologіja: zb. nauk. prac'. — Vip. 6. — Perejaslav-Hmel'nic'kij, 2009. — S. 36—43.        

3. Shmelev D.N. Problemy semanticheskogo analiza leksiki. — M.: Nauka, 1973. — 280 s.

4. Kubrjakova E.S. Razmyshlenija ob analogii // Sushhnost', razvitie i funkcii jazyka. — M.: Nauka, 1987. — S. 43—51.

5. Fasmer M. Jetimologicheskij slovar' russkogo jazyka. V 4-h t. — M.: Progress, 1986—1987.

6. Preobrazhenskij A.G. Jetimologicheskij slovar' russkogo jazyka. V 2-h t. — M.: GIS, 1959.

7. Sreznevskij I.I. Materialy dlja slovarja russkogo jazyka. V 3-h t. — M.: GIS, 1958.

8. Paul' G. Principy istorii jazyka. — M.: Izd-vo inostr. lit., 1960. — 500 s.

9. Slovnik staroukraїns'koї movi XIV—XV st. V 2-h t. / Red. L.L. Gumec'ka. — K.: Nauk. dumka, 1977—1978.

10. Dal' V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo jazyka. V 4-h t. —M.: Rus. jaz., 1989—1991.

11. Grіnchenko B.D. Slovar' ukraїns'koї movi. V 4-h t. — K.: AN Ukrainian SSR, 1958—1959.

12. Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. V 17-ti t. — M.; L.: AN SSSR, 1950—1965.

13. Slovnik ukraїns'koї movi. V 11-ti t. — K.: Nauk. dumka, 1970—1980.

14. Slovar' russkogo jazyka XI—XVII vekov. — Vyp. 1—17. — M.: Nauka, 1975—1991.

15. Chernyh P.Ja. Ocherk russkoj istoricheskoj leksikologii. Drevnerusskij period. — M.: MGU, 1956. — 243 s.

16. Vstup do porіvnjal'no-іstorichnogo vivchennja slov’jans'kih mov / Za red. O.S. Mel'nichuka. — K.: Nauk. dumka, 1966. — 596 s.

17. Ivleva G.G. Tendencii razvitija slova i slovarnogo sostava. Na materiale nemeckogo jazyka. — M.: Nauka, 1986. —135 s.

18. Timchenko E.K. Russko-malorossіjs'kij slovar'. V 2-h t. — K.: Tipografija Imperatorskago Universiteta sv. Vladimіra N.T. Korchak-Novickago, 1897—1899.

19. Etimologіchnij slovnik ukraїns'koї movi. V 7-mi t. / Za red. O.S. Mel'nichuka. — T. 1—6. — K.: Nauk. dumka, 1983—2012.

20. Shahnarovich A.M., Jur'eva N.M. K probleme ponimanija metafory // Metafora v jazyke i tekste / Otv. red. V.N. Telija. — M.: Nauka, 1988. — S. 108—118.

21. Telija V.N. Konnotativnyj aspekt semantiki nominativnyh edinic. — M.: Nauka, 1986. — 143 s.

22. Slovar' russkogo jazyka. V 4-h t. / Gl. red. A.P. Evgen'eva. — M.: Rus. jaz., 1981—1988.

23. Taranenko A.A. Jazykovaja semantika v ee dinamicheskih aspektah. — K.: Nauk. dumka, 1989. — 256 s.