Your shopping cart is empty.
Log in

Literary direction in the understanding of the editor and translator

L.G. Tyurina, V.N. Bazylev

UDC 808.2+81`42

https://doi.org/10.20339/PhS.6s-22.166           

 

Tyurina Lyudmila G.,

Doctor of Philology, Professor,

Editorial Director of the International

Scientific Journal “Philological Sciences. Scientific Essays of the Higher School”;

Associate Professor of the Theory and Methodology Edit Department

Lomonosov Moscow State University

e-mail: philolnauki@gmail.com

Bazylev Vladimir N.,

Doctor of Philology, Professor,

Deputy Editor-in-Chief of the International Scientific Journal

Philological Sciences. Scientific Essays of the Higher School”

ORCID: 0000-0001-8952-9485

e-mail: v-bazylev@inbox.ru

 

The article actualizes the problems of an interdisciplinary approach to the interpretation of the term “literary direction”. The method of lexical portraiture of the term is used. The author substantiates the thesis that the literary direction is not an evaluative, but a descriptive category.

Keywords: terminology studies, translation studies, lexicography, literary direction, lexical portraiture.

 

References

1.         Bazylev V.N. Refleksiia nad smyslami: (iz nabliudenii za podgotovkoi perevodchikov khudozhestvennoi literatury) // Problemy sovremennogo filologicheskogo obrazovaniia: sb. nauch. tr. Vyp. 6. Moscow: MGPU; Iaroslavl’: Remder, 2005. S. 359–367.

2.         Belyanin V.P. Psikhologicheskoe literaturovedenie. Moscow: Genezis, 2006. 320 s.

3.         Gasparov B.M. Literaturnye leitmotivy. Moscow: Nauka, 1994. 304 s.

4.         Krasnykh V.V. Virtual’naia real’nost’ ili real’naia virtual’nost’? : Chelovek. Soznanie. Kommunikatsiia. Moscow: Dialog-MGU, 1998. 350 s.

5.         Kulgavova L.V. Portretirovanie slov i vyrazhenii kak al’ternativnyi priem predstavleniia lektsionnogo materiala // Izvestiia Volgogradskogo GPU. 2014. No. 4. S. 198–203.

6.         Bazylev V.N., Zakharova L.D., Rarenko M.B. Osnovnye poniatiia perevodovedeniia: otechestvennyi opyt: terminologicheskii slovar’-spravochnik / otv. red. M.B. Rarenko. Moscow: INION RAN, 2010. 260 s.

7.         Bazylev V.N., Zakharova L.D., Rarenko M.B. Osnovnye poniatiia angloiazychnogo perevodovedeniia: terminologicheskii slovar’-spravochnik / otv. red. M.B. Rarenko. Moscow: INION RAN, 2011. 250 s.

8.         Bazylev V.N., Zakharova L.D., Troshina N.N. Osnovnye poniatiia nemetskoiazychnogo perevodovedeniia: terminologicheskii slovar’-spravochnik / pod red. M.B. Rarenko. Moscow: INION RAN, 2013. 258 s.

9.         Bazylev V.N., Zakharova L.D., Troshina N.N. Khudozhestvennyi perevod: terminologicheskii slovar’-spravochnik / pod red. M.B. Rarenko. Moscow: INION RAN, 2014. 379 s.

10.       Torop P. Problemy perevodimosti literaturnogo napravleniia // Uchenye zapiski Tartuskogo universiteta. 1990. Vyp. 879. S. 22–35.