Your shopping cart is empty.
Log in

Geographical lexicon of the Klyavlinsky dialect of the Erzya-Mordovian language

N.V. Belenov
80,00 ₽

UDC 81`28

https://doi.org/10.20339/PhS.1-21.028  

 

Belenov Nikolay V.,

Candidate of Pedagogy,

Doctoral student

Samara State University of Social Sciences and Education

SPIN-code: 4471-6087

ORCID: 0000-0002-4415-5966

e-mail: belenov82@gmail.com

 

The article presents the results of a study of the geographical vocabulary of one of the Erzya-Mordovian dialects of the Samara region — klyavlinsky, existing in the villages of Starye and Novye Sosny, Stary and Novy Maklaush, Stary Baitermish, Petrovka, Novy Kazbulat of the Klyavlinsky district of the Samara region. The analysis of the geographical vocabulary of the klyavlinsky dialect is carried out with the involvement of relevant materials of other Mordovian dialects of the Samara region, adjacent territories of neighboring regions and other territories of settlement of the Mordovians. This material is first introduced into scientific circulation, the main source of materials for the article was the author’s field research in the Erzya-Mordovian villages of the Klyavlinsky district of the Samara region.

Keywords: geographical lexicon, Mordva, Erzya-Mordovian language, toponymy, Samara region.

 

References

1.         Tsygankin D.V. Pamiat’, zapechatlennaia v slove: slovar’ geograficheskikh nazvanii Respubliki Mordoviia. Saransk: Krasnyi Oktiabr’, 2005. 432 s.

2.         Mosin M.V. Otrazhenie obshchefinnougorskoi leksiki v mordovskikh geograficheskikh nazvaniiakh // Onomastika Povolzh’ia. Saransk, 1976. S. 172–174.

3.         Inzhevatov I.K. Toponimicheskii slovar’ Mordovskoi ASSR: Nazvaniia naselennykh punktov. Saransk: Mordovskoe knizhnoe izdatel’stvo, 1987. 263 s.

4.         Paasonen H. Mordwinisches Wörterbuch Zusammengestellt von Kaino Heikkilä. Unter Mitarbeit von Hans-Hermann Bartens, Aleksandr Feoktistov und Grigori Jermuschkin. Bearbeitet und herausgegeben von Martti Kahla. Helsinki, 1990–1996. Bd. 1–4.

5.         Evsev’ev M.E. Otchet o komandirovke v Samarskuiu i Kazanskuiu gubernii dlia izucheniia govorov mordovskogo iazyka. Kazan’, 1914. 17 l.

6.         Tsygankin D.V. Oikonimiia mordovskogo Zavolzh’ia // Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii. 2010. No. 3. S. 9–15.

7.         Barashkov V.F. Po sledam geograficheskikh nazvanii Ul’ianovskoi oblasti. Ul’ianovsk: Simbirskaia kniga, 1994. 108 s.

8.         Martynov P.L. Kniga stroel’naia goroda Sinbirska 161 — 162 gg. (1653–1654 gg). Simbirsk: Gubernskaia tipografiia, 1897. 103 s.

9.         Lepekhin I.I. Dnevnye zapiski puteshestviia doktora i Akademii nauk ad”iunkta Ivana Lepekhina po raznym provintsiiam Rossiiskogo gosudarstva v 1768 i 1769 godu. Ch. 1. St. Petersburg: Pri Imperatorskoi Akademii nauk, 1771. 562 s.

10.       Belenov N.V. Geograficheskaia leksika shelekhmetskogo govora moksha-mordovskogo iazyka // Finno-ugrovedenie. 2019. S. 5–9.

11.       Belenov N.V. Moksha-mordovskaia toponimiia Samarskoi Luki. Samara: Porto-print, 2018. 200 s.