Your shopping cart is empty.
Log in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека журнала      
"Филологические науки"

 

Все подробности в разделе
"Книжная полка"

 

 

 

National image of the world in Russian and Ukrainian literature in the context of culture

E.A. Korshunova
80,00 Р

 

 

https://doi.org/10.20339/PhS.5-19.042   

 

Korshunova Evgeniya A.

Candidate of Philology, Doctoral Student of the History of Modern Russian Literature and Modern Literary Process Department

Lomonosov Moscow State University

e-mail: zhenyakorshunova@gmail.com

 

The article examines within the framework of ethno-poetics the little-studied problem of comparing the national image of the world in Russian and Ukrainian literature on the material representative of artistic texts for these literatures I. Franko, L. Ukrainki, A. Chekhov, I.S. Hmelev. The author of the article traces the differences between the Ukrainian and Russian pictures of the world in the XIX and XX centuries by comparing the functioning of important cultural concepts (the cultural concept of Easter, the concepts of Law and Grace). The examples of the functioning of the categories relevant to this sacred and cultural tradition (Law and Grace, Paschalness) given in this report show that the Ukrainian culture and literature of the New Age is coming out of the mental field of Slavia Orthodoxa and is beginning to take on another mental type, a type of European Western culture focused on eudemonic values. The gap between the native and the universal is translating Ukrainian literature into a completely different cultural paradigm.

Keywords: ethno-poetics, national image, mentality, culture, Easter archetype, picture of the world.

 

References

1. Zakharov V.N. Russkaia literatura i khristianstvo // Evangel’skii tekst v russkoi literature XVIII–XX vekov. Petrozavodsk, 1994. Vyp. 1. S. 5–12.

2. Tolstoi N.I. Etnolingvistika v krugu gumanitarnykh distsiplin // Russkaia slovesnost’. Moscow, 1997. S. 306–316.

3. Gatsak V.M. Etnopoetika i traditsiia. Moscow: Nauka, 2004. 431 c.

4. Esaulov I.A. Kategoriia sobornosti v russkoi literature. Petrozavodsk: Izd-vo Petrozavodskogo universiteta, 1995. 287 c.

5. Zakharov V.N. Pravoslavnye aspekty etnopoetiki russkoi literatury // Evangel’skii tekst v russkoi literature XVIII–XX vekov. Petrozavodsk, 1998. Vyp. 2. S. 5–31.

6. Sheshunova S.V. Natsional’nyi obraz mira v russkoi literature: Avtoref. dis. … d-ra filol. nauk. Dubna, 2006. 368 c.

7. Liusyi A. Dom, kvartira, maidan // Voprosy literatury. 2014. No. 5. S. 129–155.

8. Esaulov I.A. Paskhal'nost' russkoi slovesnosti. Moscow: Krug, 2004. 559 c.

9. Entsiklopediia zhitiia i tvorchestva Ivana Franka. URL: https://www.i-franko.name/uk/Verses/ZVershynINyzyn/GalyckiObrazky/Velykd... (data obrashcheniia: 29.10.2018).

10. Entsiklopediia zhitiia i tvorchestva Lesi Ukraїnki. URL: https://www.l-ukrainka.name/ru/Verses.html (data obrashcheniia: 29.10.2018).

11. Shmelev I.S. Sobr. soch.: v 5 t. T. 4. Bogomol’e. Moscow: Russkaia kniga: Izvestiia, 2004. 560 s.

12. Entsiklopediia zhitiia i tvorchestva Tarasa Shevchenka. URL: https://www.t-shevchenko.name/uk/Gallery/Works/1845TryLita/194.html (data obrashcheniia: 29.10.2018).

13. Skiba S. Natsional’nii obraz svіtu і khudozhnі chasovo-prostorovі poezії Lesі Ukraїnki // Vizvol'nii shliakh. 2000. Kn. 8 (629). S. 48–51.

14. Iastrubets’ka G. Kontsept “Ukraina” v poeticheskom tvorchestve Vasilia Stusa // Slovo і chas. 2004. No. 10. S. 37–43.

15. Durylin S.N. Rasskazy, povesti i khroniki. St. Petersburg: Vladimir Dal’, 2014. 863 s.

16. Psaltir’ s iz”iasneniem sviatykh ottsov i uchitelei Tserkvi. Pltava: Mgarskii monastyr’, 2003. 800 c.