Your shopping cart is empty.
Log in

The implementation of propositional argument: clausal, nominal, and zero (on example of Russian emotive verbs)

A. Kiklewicz
80,00 ₽

https://doi.org/10.20339/PhS.1-19.009

 

Kiklewicz Aleksander К.,

Doctor habil., professor

University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

e-mail: aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl

 

The subject of this article is the syntactic representation of propositional arguments in the sentences with Russian emotional verbs. The opposition of sentential and nominal actants is treated as a gradual one, i.e. represented by a set of syntactic realization forms of propositional arguments: clausal and non-clausal, finite and non-finite, lexical (material) and zero/empty (non-material). All these forms constitute a valence class of a lexical unit. A quantitative analysis of syntactic representations of Russian emotive verbs has shown that the valent characteristics of verbs and the separate subclasses vary in a large range. The most typical forms of filling the position of propositional argument in the class verba sentiendi are predicate and propositional names, and the least typical are clausal actants with the core component in the form of an adjective and infinitive.

Keywords: semantic syntax, valence, propositional (predicate-argument) structure, syntactic representation, sentential actant, complement clause, emotive verb.

 

References

 1. Smith M.B. The semantics of complementation in English: A cognitive semantic account of two English complement constructions // Language Sciences. 2009. 31. P. 360–388.
 2. Karolak S. Podstawowe struktury składniowe języka polskiego. Warszawa: PAN, 2002. 262 s.
 3. Valin R.D. van. An Introduction to Syntax. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 240 p.
 4. Letuchii A.B. O nekotorykh svoistvakh sententsial’nykh aktantov v russkom iazyke // Voprosy iazykoznaniia. 2012. 5. S. 57–87.
 5. Serdobol’skaia N.V., Il’evskaia A.A., Minor S.A. i dr. Konstruktsii s sententsial’nymi aktantami v finno-ugorskikh iazykakh. N.V. Serdobol’skaia, S.Iu. Toldova (Red.) // Finno-ugorskie iazyki: fragmenty grammaticheskogo opisaniia: formal’nyi i funktsional'nyi podkhody. Moskva, 2016. S. 382–475.
 6. Koptjevskaja-Tamm M. Nominalization. K. Brown (Ed.). Encyclopedia of Linguistics. Amsterdam/Boston/Heidelberg etc., 2006, pp. 652–659.
 7. Kiklevich A., Korytkovskaia M. Eksplikativnyi sintaksis kak informatsionnaia baza leksikograficheskogo opisaniia glagolov (na materiale pol’skogo i russkogo iazykov) // Acta Linguistica Petropolitana. 2012. VIII/3. S. 557–572.
 8. Kiklewicz A., Korytkowska M. Modelowanie płaszczyzny syntaktycznej a segmentacja hasła słownikowego (na przykładzie języków słowiańskich) // Biuletyn PTJ. 2013. LXVIII. S. 49–68.
 9. Lazutkina E.M. Slovar’ grammaticheskoi sochetaemosti slov russkogo iazyka. Moskva: AST-Press, 2012. 350 s.
 10. Chomsky N. Sintaksicheskie struktury. V.A. Zvegintsev (Red.) // Novoe v lingvistike. Moskva: Progress, 1962. S. 412–527.
 11. Jelínek M. Kondenzace. URL: www.czechency.org/slovnik/KONDENZACE (2018).
 12. Karolak S. Składnia wyrażeń predykatywnych. Z. Topolińska (Red.). Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Warszawa: PWN, 1984, ss. 11–212.
 13. Landau I. The explicit syntax of implicit arguments // Linguistic Inquiry. 2010. 41. P. 357–388.
 14. Safir K. Evaluative predicates and the representation of implicit arguments. R. Freidin (Ed.). Principles and parameters in comparative grammar. Cambridge, 1991, pp. 99–131.
 15. Smet H. de. Analysing reanalysis // Lingua. 2009. 119. P. 1728–1755.
 16. Speas M. Evidentiality, logophoricity and the syntactic representation of pragmatic features // Lingua. 2004. 114/3. P. 255–276.
 17. Kruchinina I.N. Pozitsionnye ekvivalenty slova v sostave predlozheniia (k izucheniiu variativnykh sintaksicheskikh riadov). Moskva [dissertatsiia], 1968.
 18. Lazutkina E.M. Variativnost’ v sisteme grammaticheskikh norm sovremennogo russkogo literaturnogo iazyka // Trudy Instituta russkogo iazyka im. V.V. Vinogradova RAN. 2000. I. S. 223–325.
 19. Kiklewicz A., Korytkowska M. (Red.), Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski. Olsztyn: CBEW, 2010. 448 s.
 20. Norman B.Iu. Grammatika govoriashchego. St.-Peterburg: Izd-vo St.-Peterburgskogo universiteta, 1994. 228 s.
 21. Shvedova N.Iu. (Red.). Russkaia grammatika. 2: sintaksis. Moskva: Nauka, 1980. 710 s.
 22. Dik S.C. The Theory of Functional Grammar. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 1997. 478 p.
 23. Mishlanov V.A. K tipologii slozhnogo predlozheniia: strukturno-semanticheskie osobennosti iz”iasnitel’nykh konstruktsii // Vestnik Permskogo universiteta. 2010. 2/8. S. 5–13.
 24. Kiklewicz A. Walencja rosyjskich czasowników mentalnych w konstrukcjach diatezy pochodnej // Prace Filologiczne. 2017. LXX. S. 247–268.