Your shopping cart is empty.
Log in

Biblical proper names in Russian and Spanish phraseological units

А.A. Buyevich
80,00 ₽

Buyevich Аnna A.,

PhD student, Department of General and Russian Linguistics,

Philology Facultyt

Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Belorussia

E-mail: annushka1981@tut.by

 

The article deals with the phenomenon of biblical proper names’ symbolism and their function as a part of Russian and Spanish phraseological units, it describes the national idiomatic connotations with the onim-components.

Keywords: theolinguistics, religion, language, biblical proper names, Russian and Spanish phraseological units.

 

References

1. Gadomskij А.K. O lakunakh v sisteme lingvisticheskoj nauki: problema vzaimodejstviya yazyka i religii // Kul'tura narodov Prichernomor'ya. - 2004. - T. 1. — № 49.  - S. 164—166.

2. Bibliya. Knigi Svyaschennogo Pisaniya Vetkhogo i Novogo Zaveta. - M.: RBO, 1997. - 1337 s.

3. Losev А.F. Bytie. Imya. Kosmos / Sost. i red. А.А. Takho-Godi. - M.: Mysl', 1993. - 958 s.

4. Florenskij P.А. U vodorazdelov mysli. Chast' 2. Imena. - M., 1993.

5. Dal', V.I. Poslovitsy russkogo naroda: sbornik V.I. Dalya. - M.: Rus. yaz. - Mediya, 2004. - 814 s.

6. Levintova Eh.I., Vol'f E.M., Moshkovich N.А., Budnitskaya I.А. Ispansko-russkij frazeologicheskij slovar': 30 000 frazeologicheskikh edinits / Pod red. Eh.I. Levintovoj. - M.: Rus. yaz., 1985. - 1080 s.

7. Rylov Yu.А., Korneva V.V. [i dr.] / Pod red. prof. Yu.А. Rylova. Sistemnye i diskursivnye svojstva ispanskikh antroponimov. - Voronezh: VGU, 2010. - 390 s.

8. Tikhonov А.N. Frazeologicheskij slovar' russkogo yazyka / Sost. А.N. Tikhonov (ruk. avt. kol.), А.G. Lomonov, L.А. Lomova. - 3-e izd., stereotip. - M.: Rus. yaz. - Media, 2007. - 334 s.

9. Slovar' krylatykh slov i vyrazhenij. — [URL]: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1455 / Mafusailov. - Data obrascheniya: 28.03.2013.

10. Mokienko V.M., Nikitina T.G. Bol'shoj slovar' russkikh pogovorok. - M.: OLMА Media Grupp, 2007. - 784 s.

11. Bulgakov S., protoier. Sobstvennoe imya / protoier. S. Bulgakov. — [URL]: http://odinblago.ru / bulgakov_filosofia_imeni/5. - Data obrascheniya: 28.03.2013.

12. Kornilov O.А. Yazykovye kartiny mira kak proizvodnye natsional'nykh mentalitetov. - M.: CheRo, 2003. - 349 s.