Your shopping cart is empty.
Log in

Editor related to marketing communications

N.G. Inshakova
80,00 ₽

Inshakova Nataliya G.,

Candidate of Philology, Associate Professor

Department of the editorial and publishing

Faculty of Journalism

Lomonosov Moscow State University

E-mail: inshakovamgu@yandex.ru

 

The following work examines one of the main themes of editorial theory and practice regarding the latest changes in publishing business and media environment. It specifies the tendencies that have influence on the relationships between editor and author in advertising and pr fields. This work characterizes main author groups, defines possible difficulties of working with advertisement and pr creations in every specific case. It also shows editor’s role and social responsibility being an inevitable participant of marketing communications process.

Keywords: marketing communications, editing, editor and author in advertising and pr-fields.

 

References

1. Chukovskaya L.K. Process prochojdeniya / Redactor i kniga: Sb. statei. Vip. 4. — М.: Iskusstvo, 1963. — S. 55—98.

2. Inshakova N.G. Pomoshnik reklamista, ili Redactor reklamnyh tekstov. — М.: MCFER, 2005. — 288 s.

3. Nazajkin А.N. Effektivnyj reklamnyj tekst v SMI. — M.: Izd?vo MGU, 2011. — 480 s.

4. Rud' S.M. Legko li byt' redaktorom … po obrazovaniyu / Redaktor i kniga. — M.: Iskusstvo, 1982. — Vyp. 9. — S. 19—51.

5. Uskov V. Аvtorskoe pravo v reklame. Ch. 2, 3 //Reklamnye idei. Yes! — 1997. — № 1—2.

6. Iz interv'yu General'nogo direktora RSR D.S. Badalova // Tsit. po: Kara-Murza E.S. “Divnyj novyj mir”rossijskoj reklamy: sotsiokul'turnye, stilisticheskie i kul'turno-rechevye aspekty. — [URL]:  www.gramota.ru. Data obrasсheniya 24.07.2013.

7. Rivs R. Real'nost' v reklame. — [URL]: http://enbv.narod.ru/text/econom. Data obrasсheniya 24.07. 2013

8. Federal'nyj zakon «O reklame» ot 13.03.2006 № 38?FZ (prinyat GD FS RF 22.02.2006, dejstvuyusсhaya redaktsiya ot 07.06.2013. — [URL]: http://www.consultant.ru/popular/advert. Data obrashheniya 24.07.2013.

9. Rep'ev А. Yazyk reklamy. — [URL]: www. sostav.ru. Data obrasсheniya 19.07.2013.

10. Budagov R.А. Literaturnye yazyki i yazykovye stili. — M.: Rus. yazyk, 1967. — 325 s.

11. Nadein А. Kak svyazat' kreativ so strategiej Brenda // Reklamnye idei. — 2005. — № 3. — S. 12—22.

12. Krivonosov А.D. PR-tekst v sisteme publichnykh kommunikatsij. — SPb.: Peterburgskoe Vostokovedenie, 2002. — 288 s.