Your shopping cart is empty.
Log in

Structural types of quasi-composites

L.V. Sosnina
80,00 ₽

Sosnina Lyudmila V.,

Candidate of Philology,

Associate Professor of English Language Department

Donetsk National Technical University (Ukraina)

E-mail: ludmilasosnina@gmail.com

Modern linguistics deals with three different ways of word-building — derivation, univerbalization and quasicompositionю. This article is devoted to main structural types of quasi-composites description and their accordance to derivation and univerbalisation composite-building models. Affixoids should be defined as pre- and post-constructs. The difference between colouratives and univerbalisation composites-bahuvrihi is also examined here.

Key words: affixoid, bahuvrihi, derivation, composite, quasi-composite, model, univerbalisation.

References

1. Terkulov V.I. Kompozity russkogo yazyka v onomasiologicheskom aspekte: avtoref. diss. … dok. filol. nauk. — Gorlovka, 2008. — 472 s.

2. Grigor'ev V.P. O granicah mezhdu slovoslozheniem i affiksaciej // Voprosy yazykoznaniya. — 1956. — № 4. — S. 38—52.

3. Garmash O.L. Slovoskladannya yak «bіgenerativnii» mehanіzm u sistemі anglіjs'kogo slovotvoru // Vіsnik ZHitomirs'kogo derzhavnogo unіversitetu іm. І. Franka. — 2005. — № 23. — S. 130—132.

4. D'yachenko V.V. Novye slova-slozheniya so svyazannymi kornevymi komponentami internacional'nogo haraktera v sovremennom russkom yazyke // Vіsnik ZHitomirs'kogo derzhavnogo unіversitetu іm. І. Franka. — 2003. — № 11. — S. 168—170.

5. Karpіlovs'ka Є.A. Sufіksal'na pіdsistema suchasnoї ukraїns'koї lіteraturnoї movi: budova ta realіzacіya : avtoref. diss. … d. fіlol. Nauk. — K., 2000. — 36 s.

6. Klimenko N.F. Paradigmy slozhnyh slov (na materiale sovremennogo ukrainskogo yazyka) // Semantika i struktura derivacionnyh modelej: sb. statej. — Vladivostok: DVNC AN SSSR, 1988. — S. 23—33.

7. Vinogradov V.V. Russkii yazyk (Grammaticheskoe uchenie o slove): Ucheb. posobie dlya vuzov. — 3-e izd., ispr. — M.: Vyssh. shk., 1986. — [URL]: Chelovek i nauka. — http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5306 (01.12.2013).

8. Vyrodova A.S. Lingvokul'turologicheskoe prostranstvo kolorativov v russkom poe'ticheskom diskurse pervoj poloviny XX veka: avtoref. diss. … k. filol. nauk. — Belgorod, 2008. — [URL]: Chelovek i nauka. — http://cheloveknauka.com/lingvokulturologicheskoe-prostranstvo-kolorativov-v-russkom-poeticheskom-diskurse-pervoy-poloviny-xx-veka#ixzz2iBojZAyW (15.11.2013).