Your shopping cart is empty.
Log in

Vl.S. Solovyov’s. “General Law of All Kinds of Development” as Onthological Basis for Distinguishing Two Stages of Linguistic Syncretism

V.A. Beresneva
80,00 ₽

Beresneva Victoria A.,

PhD Candidate of Philology, Associate Professor,

Faculty of Linguistics, Chair of Romanic and Germanic Philology

Vyatka State University of Humanities

E-mail: avis@novo.kirov.ru

 

Relying on «the general law of all kinds of development» formulated by V.S. Solovyov, by the example of the tense forms of German verb, the logic of existence and development of linguistic syncretism is considered. The first and the third stages of V.S. Solovyov’s scheme are stated to be the two stages of syncretism development. In language that is viewed as a form of embodying the mind according to the general law of development the two stages of syncretism evolution are considered.

Keywords: linguistic syncretism, the general law of development, two stages of syncretism development.

 

References

 

1. Zen’kovskiy V.V. Istoriya russkoy filosofii: v 2 t. T. 2. — Rostow-na-Donu: Feniks, 1999. — 544 s.

2. Solov’ev V.S. Filosofskiye nachala cel’nogo znaniya / Solov’ev V.S. Sochineniya v 2 t. T. 2. — Isd. 2. — M.: Mysl’, 1990. — S. 139—288.

3. Solov’ev V.S. Tri razgovora o voyne, progresse i konce vsemirnoy istorii, so vklyucheniyem kratkoy povesti ob antihriste i s prilozheniyami. — M.: Tovarish’estvo A.N. Sytin i K°, firma «PIK», 1991. — 192 s.

4. Rozanov V.V. Pamyati Vl. Solov’eva / Vl.S. Solov’ev: pro et contra. — St.-Petersburg: Izd-vo RHGI, 2000. — S. 190—195.

5. Potebnya A.A. Mysl’ i yazyk / Potebnya A.A. Slovo i mif. — M.: Pravda, 1989. — S. 17—200.

6. Zhirmunskiy V.M. Istoriya nemeckogo yazyka. — M.: Vyssh. shk., 1965. — 408 s.

7. Moskal’skaya O.I. Istoriya nemeckogo yazyka. — M.: Vyssh. shk., 1977. — 278 s.

8. Potebnya A.A. Iz zapisok po teorii slovesnosti. Fragmenty / Potebnya A.A. Slovo i mif. — M.: Pravda, 1989. — S. 236—282.

9. Veselovskiy A.N. Iz istorii epiteta / Veselovskiy A.N. Istoricheskaya poetika. — M.: Vyssh. shk., 1989. — S. 59—75.

10. Beresneva V.A. Lingvisticheskiy sinkretizm: ontologiya i gnoseologiya / Otv. red. V.A. Tatarinov. — Kirov: OAO «Pervaya Obrazcovaya tipografiya», filial «Dom pechati — VYATKA», 2011. — 246 s.

11. Gusserl’ E. Sobraniye sochineniy. T. 1. Fenomenologiya vnutrennego soznaniya vremeni. — M.: Gnozis, 1994. — 192 s.

12. Potebnya A.A. Psihologiya poeticheskogo i prozaicheskogo myshleniya / Potebnya A.A. Slovo i mif. — M.: Pravda, 1989. — S. 201—235.

13. Tatarinov V.A. Leksiko-semanticheskoye varyirovaniye terminologicheskih edinic i problemy terminografii: Avtoref. diss. … kand. filol. nauk. — M., 1988. — 24 s.

14. Kulpina V.G., Tatarinov V.A. Abbreviaciya kak sposob kategorizacii specialnyh ponyatiy (metodologicheskiye aspecty) / Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya. — 1990. — № 4. — S. 27—34.

15. Tatarinov V.A. Kategorialnaya mnogosnachnost’ kak yasykovoy sposob sistematizacii i structurirovaniya nauchnogo mira // Alma mater (Vestnik vysshey shkoly). — 2013. — № 8. — S. 84—87.