Your shopping cart is empty.
Log in

Means of univerb formation in the context of univerbalization models

N.V. Dyachok
80,00 ₽

Dyachok Natalya V.

Ph.D. Candidate of Philology, Assistant Professor

Horlivka Institute for Foreign Languages Higher State Educational Establishment “Donbass State Pedagogical University”, Department of Linguistics and Russian Language.

E-mail: dyachoknatalya@mail.ru

 

The article is devoted to the problem of nominatheam of type «word-combination + univerb». It deals with univerbal means’ and models’ definition. Conclusions as for the definite status of nominatheams and functional peculiarities of its verbal elements and their univerbal models and means are given. One of them is: univerbal models’ classification depends on peculiarities of univerbal means.

Keywords: nominatheam, univerb, word-combination, univerbal model, univerbal type, univerbal means.

 

References

1. Lopatin V.V. Novoe v russkom yazyke sovetskoj ehpokhi // Russkij yazyk v shkole. — 1987. — № 5. — S. 74—77.

2. Russkaya razgovornaya rech' / Otv. red. E.А. Zemskaya. — M.: Nauka, 1973. — 232 s.

3. Nemchenko V.N. Sovremennyj russkij yazyk. Slovoobrazovanie. — M.: Vysshaya shkola, 1984. — 256 s.

4. Isachenko А.V. K voprosu o strukturnoj tipologii slovarnogo sostava slavyanskikh literaturnykh yazykov // Slavia. — 1958. — Ro?. 27. — Seš. 3. — S. 349—350.

5. Terkulov V.I. Eshhe raz ob osnovnoj edinitse yazyka // Vіsnik Lugans'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іm. T.G. Shevchenka. — 2006. — № 11 (106). — S. 127—136.

6. Il'ina I.I. Univerbaty – nazvaniya odezhdy v russkom yazyke // Funktsional'no-semanticheskij i stilisticheskij aspekty izucheniya leksiki. — Kujbyshev, 1989. — S. 80—85.

7. Kubryakova E.S. Ob osnovnoj edinitse slovoobrazovatel'noj sistemy yazyka // Аktual'nye problemy russkogo slovoobrazovaniya, ch. 1. — Tashkent, 1978. — S. 36—39.

8. Khidekel' S.S. Semanticheskie osobennosti osnovnykh edinits slovoobrazovatel'noj modeli // Inostr. yazyki v shkole. — 1977. — № 4. — S. 12—16.

9. Otkupshhikov Yu.V. Iz istorii indoevropejskogo slovoobrazovaniya. — L.: LGU, 1967. — 206 s.

10. Selishhev А.M. Staroslavyanskij yazyk. — M.: Ehditorial URSS, 2001. — Ch. 2. — 206 s.