Your shopping cart is empty.
Log in

The concept of «power» in Russian lingual culture: Cognitive, phraseological and semantic aspects

V.Yu. Melikyan, E.A. Kasatkina
80,00 ₽

Melikyan Vadim Yu.,

Doctor of Philology, Professor,

Head of the Russian Language & Language Theory Department

Institute of Philology, Journalism and Intercultural Communication

Southern Federal University

E-mail: MelikyanV@mail.ru

 

Kasatkina Elena A.,

Ph.D., Candidate of Philology

teacher of the English Language

Zadono-Kagalnitskaya secondary school

 

The article is devoted to the complex analysis of the phenomenon “power” in the five most important spheres of social conscience — politics, economics, sociology, psychology and philosophy, and also in the Russian phraseological picture of the world: cognitive, phraseo-semantic and phraseological fields are described, national and cultural specific character of perception and representation of investigated phenomenon by native speakers of the Russian language are discovered.

Keywords: concept, phenomenon of «power», phraseological picture of the world, cognitive, phraseо-semantic and phraseological fields.

 

References

1          Vlast' v russkoj yazykovoj i ehtnicheskoj kartine mira / S.V. Ermakov [i dr.]. — M., 2004.

2.         Lassan Eh. Diskurs vlasti i inakomysliya v SSSR: kognitivno-ritoricheskij analiz. — Vil'nyus, 1995.

3.         Ledyaev V.G. Vlast': konceptual'nyj analiz. — M., 2001.

4.         Mihajlov A.P. Modelirovanie koncepta «vlast'» v russkoj yazykovoj kartine mira: avtoref. diss. … kand. filol. nauk. — Novosibirsk, 2010.

5.         Chervatyuk I.S. Vlast' kak kommunikativnaya kategoriya: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk. — Volgograd, 2006.

6.         Shabanova A.A. Lingvisticheskij analiz koncepta «vlast'» / «power» // Aktual'nye voprosy filologicheskih nauk: materialy mezhdunar. zaoch. nauch. konf. (g. Chita, noyabr' 2011 g.). — Chita, 2011.

7.         Shejgal E.I. Vlast' kak koncept i kategoriya diskursa // Ehsse o social'noj vlasti yazyka. — Voronezh, 2001.

8.         Shejnov V.P. Psihologiya vlasti. — M., 2003.

9.         Shcheboleva I.B. Funkcionirovanie i razvitie konceptov «svoboda», «vlast'» i «vyzov» (na materiale hudozhestvennyh tekstov): avtoref. diss. … kand. filol. nauk. — Rostov n/D., 2008.

10.       Frazeologicheskij slovar' russkogo yazyka / Pod red. A.I. Molotkova. — M., 1987.

11.       Bol'shoj frazeologicheskij slovar' russkogo yazyka / Pod red. V.N. Teliya. — M., 2006.

12.       Frazeologicheskij slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka: v 2 t. / Pod red. A.N. Tihonova. — M., 2004.

13.       Frazeologicheskij slovar' russkogo literaturnogo yazyka: v 2 t. / Sost. A.I. Fyodorov. — M., 2001.