Your shopping cart is empty.
Log in

The autobiography of N.G. Chernyshevsky: Ideological, genre and stylistic originality

O.G. Yegorov
80,00 ₽

Yegorov Oleg G.,

Doctor of Philology, Professor

Moscow State Socially-Humanitarian Institute

E-mail: egorol@list.ru

 

The article is a biography of the writer in a stream of autobiographical literature XIXth century; raise the problem of the typology of the genre and the refraction of the inchoate biography Chernyshevsky; demonstrates stylistic affinity of several fragments from the satirical works of Saltykov-Schedrin.

Keywords: non-literary genre, typology, style, the comparative analysis method.

 

References

1. Bahtin M.M. K «romanu vospitanija» / Bahtin M.M. Sobranie sochinenij: v 6-ti tomah. T. 3. — M.: Jazyk slavjanskih kul'tur, 2012.

2. Lifshic M.A. Iskusstvo i sovremennyj mir. — M.: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1978.

3.Chernyshevskij N.G. Iz avtobiografii / Chernyshevskij N.G. Polnoe sobranie sochinenij: v shestnadcati tomah. T. I. — M.: Goslitizdat, 1939. 

4.Shhegolev P.E. Strast' pisatelja (N.G. Chernyshevskij) / Alekseevskij ravelin: Sekretnaja gosudarstvennaja tjur'ma Rossii v XIX veke. Kn. 1. — L.: Lenizdat, 1990.