Your shopping cart is empty.
Log in

Reflection of the consonant assimilation by softness in the “Big pronouncing dictionary of Russian language”, ed. by L.L. Kasatkin

Z.V. Ganiev
80,00 ₽

Ganiev Zhurat V.,

Doctor of Philology,

Professor of Russian Language Department of Humanitie’s Institute

of Moscow City Teacher Training University

E-mail: vlad.ganiev@yandex.ru

 

The addressing this subject was facilitated by two reasons: the publication of the “Big orthoepic dictionary of the Russian language” — a milestone event in Russian scientific-practical discipline, and assimilation of consonants in softness — the most important section of consonantism being under development

Keywords: “Big orthoepic dictionary of the Russian language”, regressive assimilation of consonants in softness: developing of process

 

References

1. Avanesov R.I. Russkoe literaturnoe proiznoshenie. — 6-e izd, pererab i dop. — M.,1984; 7-e izd. — M., 2009.

2. Borunova S.N. K voprosu ob interpretacii pobochnogo udarenija v sovremennom russkom jazyke / Avanesovskij sbornik. — M.,2002. — S. 258—272.

3. Veshсhikova I.A. Orfojepija: osnovy teorii i prikladnye aspekty. — M., 2007.

4. Ganiev Zh.V. Russkij jazyk: Fonetika i orfojepija. — M., 1990.

5. Ganiev Zh.V. Neizmennyj princip russkoj orfojepii. — M., 2009.

6. Ganiev Zh.V.Sovremennyj russkij jazyk: fonetika, grafika, orfografija, orfojepija. — Izd. 3-e, ispr. — M., 2014.

7. Gorbachevich K.S. Slovar' trudnostej proiznoshenija i udarenija v sovremennom russkom jazyke. — SPb., 2002.

8. Dobrodomov I.G. Bezzakonnaja fonema /?/ russkogo jazyka // Problemy fonetiki. IV: Sb. Statej / Otv. red. R.F. Kasatkina. — M., 2002. — S. 36—52.

9. Dobrodomov I.G., Shherbakova L.A. Dva oblika odnogo pogranichnogo signala v russkoj fonologii // Fonetika segodnja. Materialy dokl. i soobshh. VI Mezhdunarodnoj nauch. konf-cii [Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova RAN]. — M., 2010. — S. 44—48.

10. Zaliznjak A.A. Ot praslavjanskoj akcentuacii k russkoj / Otv. red. V.N. Toporov. — M., 1985 (glava I).

11. Kalenchuk M.L., Kasatkin L.L., Kasatkina R.F. Bol'shoj orfojepicheskij slovar' russkogo jazyka. Literaturnoe proiznoshenie i udarenie nachala XXI veka: norma i ee variant / Pod red. L.L. Kasatkina [BOS]. — M., 2012.

12. Kalenchuk M.L., Kasatkina R.F. Pobochnoe udarenie i ritmicheskaja struktura russkogo slova na slovesnom i frazovom urovne // Voprosy jazykoznanija. — 1993. — № 4. — S. 99—106.

13. Kalenchuk M.L., Kasatkina R.F. Prosodija slova i pobochnoe udarenie // Prosodicheskij stroj russkogo jazyka [glava 2]. — M., 1996.

14. Kasatkin L.L. Sovremennyj russkij jazyk. Fonetika. — M., 2006.

15. Kasatkin L.L. Orfojepema kak osnovnaja edinica orfojepii // Fonetika segodnja. Materialy i soobshhenija V Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii [IRJa im. V.V. Vinogradova RAN]. — M., 2007. — S. 67—70.

16. Kasatkin L.L., Choj M.Ch. Dolgota/kratkost' soglasnogo na meste sochetanij dvuh soglasnyh bukv v sovremennom russkom literaturnom jazyke. — M., 1999.

17. Nikolaeva T.M. rec. [M.L. Kalenchuk, L.L. Kasatkin, R.F. Kasatkina. Bol'shoj orfojepicheskij slovar' russkogo jazyka. Literaturnoe proiznoshenie i udarenie nachala: XXI veka: norma i ee varianty] // Voprosy jazykoznanija. — 2013. — № 4. — S. 144—148.

18. Orfojepicheskij slovar' russkogo jazyka: Proiznoshenie, udarenie, grammaticheskie formy / S.N. Borunova, V.L. Voroncova, N.A. Es'kova; Pod red. R.I. Avanesova. — 6-e izd. — M., 1997 (1-e izd. — M., 1983).

19. Panov M.V. Russkaja fonetika. — M., 1967.

20. Panov M.V. Sovremennyj russkij jazyk. Fonetika. — M., 1979.

21. [Panov M.V.] Glava 6.Orfojepija // Sovremennyj russkij jazyk / Pod red. V.A. Beloshapkovoj. —M., 1981. — S. 99—114.

22. Ushakov D.N. Russkij jazyk / Vstup. st., red. i sostavlenie M.V. Panova. — M., 1995.

23. Shherba L.V. O normah obrazcovogo russkogo proiznoshenija // Izbrannye raboty po russkomu jazyku. — M., 1957. — S. 110—112.

24. Shherba L.V. Teorija russkogo pis'ma. — L., [Shherba L.V. i M.I. Matusevich] Fonetika / Grammatika russkogo jazyka. — T. I. — M., 1952. —S. 49—110.