Your shopping cart is empty.
Log in

Paradoxes of Russian eros in F.M. Dostoyevsky’s novel “Idiot”

A.V. Zlochevskaya
80,00 ₽

UDC 821.161.1-3

https://doi.org/10.20339/PhS.1-22.054

 

Zlochevskaya Alla V.,

Doctor of Philology,

Senior Researcher of the Philology Faculty

Lomonosov Moscow State University

e-mail: zlocevskaya@mail.ru

 

The article is devoted to the analysis of the love story line of F. Dostoevsky’s novel “The Idiot”. In the novel, the element of Russian eros found its artistic realization, that was comprehended by the great Russian philosopher N. Berdyaev in his essay “Reflection on Eros” (1940) as an existential category. The mutual love between Myshkin and Nastasya Filippovna was the perfect embodiment of Russian eros: the erotic tension here is fertilized by compassion and mystical experience of soulmates. The tragic ending is predetermined by the fatal incompatibility of the true, rising eros with the reality of earthly world.

Keywords: F.M. Dostoyevsky, “Idiot”, N.A. Berdjaev, “Reflection on Eros”, Russian eros, pity love, Russian literature of the 19th century.

 

References

1.         Dostoevsky F.M. Poln. sobr. soch.: v 30 t. Leningrad, 1972–1990.

2.         Berdyaev N.A. Razmyshlenie ob erose // Samopoznanie / N.A. Berdyaev. Moscow, 1990. S. 69–77.

3.         Zlochevskaya A.V. Gumanisticheskii ideal Prosveshcheniia i obraz kniazia Myshkina v romane F.M. Dostoevskogo “Idiot” // Filologicheskie nauki. 1989. No. 2. S. 18–25.

4.         Kasatkina T.A. “I utail ot detei…”. Prichiny nepronitsatel’nosti kniazia L’va Myshkina // F.M. Dostoevskii i mirovaia kul’tura. Moscow, 1995. S. 48–53.

5.         Kinosita T. Antropologiia i poetika tvorchestva F.M. Dostoevskogo. St. Petersburg, 2005.

6.         Levina L.A. Nekaiushchaiasia Magdalina, ili Pochemu kniaz’ Myshkin ne mog spasti Nastas’iu Filippovnu // F.M. Dostoevskii i mirovaia kul’tura. Moscow, 1994. S. 97–118.

7.         Roman F.M. Dostoevskogo «Idiot»: sovremennoe sostoianie izucheniia. Moscow, 2001.

8.         Salvestroni S. Bibleiskie i sviatootecheskie istochniki romanov Dostoevskogo. St. Petersburg, 2001.

9.         Dhal Vl. Tolkovyi slovar’ zhivogo velikorusskogo iazyka: v 4 t. Moscow, 1989.

10.       Dostoevskaya A.G. Moi muzh — Fedor Dostoevskii. Zhizn’ v teni ge-niia. Moscow, 2018.

11.       Bakhtin M.M. Problemy poetiki Dostoevskogo // Sobr. soch.: v 7 t. / M.M. Bakhtin. T. 6. Moscow, 2002. S. 7–300.

12.       Vetlovskaya V.E. Roman F.M. Dostoevskogo “Brat’ia Karamazovy”. St. Petersburg, 2007.

13.       Danow D. The dialogic sign: Essays on the major novels of Dostoevsky. New York: Peter Lang, 1991. P. 55–68.

14.       Turner C.J.G. Between part 1 and part 2 of “The Idiot” //Slavonic and East European Review. 1987.Vol. 65, No. 4. P. 517–536.

15.       Zlochevskaya A.V. “Ideal Khristov” v podtekste obraza “prekrasnogo geroia” F.M. Dostoevskogo i M. Bulgakova (kniaz’ Myshkin — Ieshua Ga-Notsri) // F.M. Dostoevsky i mirovaia kul’tura. Moscow, 2012. S. 203–237.

16.       Pechal Z. Fenomén živlu v ruské literatuře: monografie. Olomouc, 2011.

17.       Altman M.S. Dostoevsky. Po vekham imen. Saratov, 1975.

18.       Nazirov R.G. O prototipakh nekotorykh personazhei Dostoevskogo. Genezis Rogozhina // Dostoevsky: materialy i issledovaniia. Leningrad, 1974. T. 1. S. 212–219.

19.       Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyi slovar’ russkogo iazyka. Moscow, 1992. URL: ozhegov.slovaronline.com (10.07.2021).