Your shopping cart is empty.
Log in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека журнала      
"Филологические науки"

 

Все подробности в разделе
"Книжная полка"

 

 

 

The poetics of E. Zamyatin and A. Solzhenitsyn's stories

T.T. Davydova
80,00 Р

 

https://doi.org/10.20339/PhS.6-19.083 

 

Davydova Tatiana T.,

Doctor of Philology, Professor

of the Institute of Publishing and Journalism

Moscow Polytechnic University

e-mail: t.t.davydova@gmail.com

 

In article literary and critical reviews of A. Solzhenitsyn of E. Zamyatin’s prose, in particular, about his stories are considered. Genetic linkages of “two-private stories” with poetics of stories of Zamyatin of the 1910–1920th, descriptions and forms of the narration, the genre maintenance and style of Zamyatin’s and Solzhenitsyn’s small prose are analyzed.

Keywords: genetic linkages, story, narration, Zamyatin, Solzhenitsyn.

 

References
            1. Solzhenitsyn A.I. Bodalsia telenok s dubom: ocherki literaturnoi zhizni. M.: Soglasie, 1996.

2. Solzhenitsyn A.I. Publitsistika: v 3 t. T. 2. Iaroslavl', 1996.

3. Solzhenitsyn A.I. Iz Evgeniia Zamyatina: «Literaturnaia kollektsiia» // Novyi mir. 1997. No. 10. S. 186–201.

4. Shklovskii V.B. Potolok Evgeniia Zamyatina // Shklovskii V.B. Gamburgskii schet: stat’i — vospominaniia — esse (1914–1933). Moscow: Sov. Pisatel’, 1990. S. 240–259.

5. Zamyatin E.I. Sobr. soch.: v 5 t. Moscow: Respublika: Dmitrii Sechin, 2011. T. 5: Trudnoe masterstvo.

6. Barabanov E. Kommentarii // Zamyatin E.I. Soch. Moscow: Kniga, 1988. S. 544–545.

7. Zamiatin E.I. Sobr. soch.: v 4 t. Moscow: Federatsiia, 1929.

8. Chukovskii K.I. Dnevnik. 1901–1929. Moscow: Sov. Pisatel’, 1997.

9. Slonim M.L. Evgenii Zamyatin // Slonim M.L. Portrety sovetskikh pisatelei. Paris, 1933. S. 48–61.

10. Voronskii A.K. Evgenii Zamyatin // Voronskii A.K. Literaturnye tipy. Moscow, 1927. S. 15–38.

11. Spivakovskii P.E. Fenomen A.I. Solzhenitsyna: novyi vzgliad (k 80-letiiu so dnia rozhdeniia). Moscow: INION RAN, 1998.

12. Solzhenitsyn A.I. Sobr. soch.: v 30 t. Moscow: Vremia, 2007. T. 1: Rasskazy i krokhotki.

13. Dal’ V.I. Tolkovyi slovar' zhivogo velikorusskogo iazyka: v 4 t. Moscow: Terra, 1995. T. 1: A–Z.