Your shopping cart is empty.
Log in

Language experiment of M.I. Tsvetaeva as precondition of formation of individual author’s antonyms

Milyutina Marina G., E.G. Kashicyna
80,00 ₽

 

https://doi.org/10.20339/PhS.4-17.003

 

Milutinа Marina G.,

Doctor of Philolоgy, Associate professor

Udmurt State University

e-mail: mmilyutina@inbox.ru

Kashicyna Evgenija G.,

Сompetitor

Udmurt State University

e-mail: ekashitsyna@inbox.ru

 

Bright feature of creativity of M.I. Tsvetaeva is her constant creation of new words and language experiment. The language experiment is one of mechanisms of formation of individual author's antonyms in Tsvetayeva's prose, in particular. Individual author's antonyms are understood as not fixed antonimichesky couple in dictionary entries that are such words which enter into relations antonymous only in a certain context, unlike of the language antonyms. The authors of article come to a conclusion that the individual author's antonymy in Marina Tsvetaeva's prose is formed in two ways: 1) by means of contextual «collision» of the lexemes which aren't antonyms in system of language (the antonyms which aren't fixed in the dictionaries), but which are available in language; 2) by means of designing of the occasional word forming antonimichesky couple. In the first case М. Tsvetaeva leans on grammatical (in the broadest sense) resources of language generally and designs individual author's antonyms with a support on a context. In the second case she lacks the available language resources and she doesn't design any more, and «creates» antonyms in a literal sense, creating not only antonimichesky couple, but also the occasional word, which participates in her formation.

Keywords: language experiment, antonymy, individual author’s antonyms, occasionalisms, M. Tsvetaeva's prose.

 

References

 

1.           Basko, N.V. Slovoobrazovatel'naya antonimiya v russkom yazyke (lingvisticheskiy i metodicheskiy aspekty). In: Yazyk, soznanie, kommunikatsiya: Sb. nauch. statey. L.P. Klobukova, V.V. Krasnykh, A.I. Izotov (Eds.). Moscow, 1998. Iss. 6, pp. 51–59.

2.           Boeva-Omelechko, N.B. O terminologicheskom apparate teorii antonimii. In: Professional'naya kommunikatsiya: verbal'nye i kognitivnye aspekty. Sb. dokladov Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Moscow, 2007, p. 91.

3.           Bol'shoy tolkovyy slovar' russkogo yazyka. S.A. Kuznetsov (Ed.). St. Petersburg, 2000, 1536 p.

4.           Bol'shoy frazeologicheskiy slovar' russkogo yazyka. V.N. Teliya (Ed.). Moscow, 2012, 784 p.

5.           Vvedenskaya, L.A. Slovar' antonimov russkogo yazyka: okolo 500 antonim. gnezd. Moscow, 2008, 445 p.

6.           Galatova, N.V. Antonimichnost' pridatochnykh predlozheniy v sovremennom angliyskom yazyke: avtoref. diss. (Cand. sci. in Philol.). Pyatigorsk, 1989.

7.           Danzas, K.K. Poslednie dni zhizni i konchina Aleksandra Sergeevicha Pushkina v zapisi A. Ammosova. URL: http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/vs2/vs2-395-.htm?cmd=2 (Free; 16.11.2016).

8.           Zubova, L.V. Yazyk poezii Mariny Tsvetaevoy (fonetika, slovoobrazovanie, frazeologiya). St. Petesburg, 1999, 232 p.

9.           Karlovskaya, V.N. Reprezentatsiya polyarnykh emotsiy v khudozhe-stvennom tekste: avtoref. diss. (Cand. sci. in Philol.). St. Petersburg, 2009.

10.         L'vov, M.R. Slovar' antonimov russkogo yazyka: Bolee 2000 antonim. par. L.A. Novikov (Ed.). Moscow, 1984, 384 p.

11.         Lyapon, M.V. Proza Tsvetaevoy. Opyt rekonstruktsii rechevogo portreta avtora. Moscow, 2010, 528 p.

12.         Miller, E.N. Mezhchasterechnaya antonimiya. Filologicheskie nauki. NDVSh, 1981, no. 7, pp. 70–82.

13.         Muratova, E.Yu. Lingvopoetika Mariny Tsvetaevoy: monografiya. Vitebsk, 2005, 96 p.

14.         Narynskaya, M.Yu. Strukturno-semanticheskie osobennosti leksiko-sintaksicheskikh okkazionalizmov v idiolekte M. Tsvetaevoy: avtoref. dis. (Cand.sci. in Philol.). Rostov n/D, 2004, 326 p.

15.         Revzina, O.G. Bezmernaya Tsvetaeva: Opyt sistemnogo opisaniya poeticheskogo idiolekta. Moscow, 2009, 600 p.

16.         Samigulina, F.G. Grammaticheskaya antiteza kak sredstvo ob"ektivatsii emotsional'nogo smysla v diskurse. Vestnik Baltiyskogo federal'nogo un-ta im. I. Kanta. 2013, Iss. 2, pp. 71–79.

17.         Safin, R.N. Slovoobrazovatel'naya antonimiya v russkom yazyke: (na materiale prilagatel'nykh): avtoref. diss. (Cand. sci. in Philol.). Leningrad, 1989, 29 p.

18.         Slovar' sinonimov: Spravochnoe posobie. A.P. Evgen'eva (Ed.). Leningrad: Nauka, 1975, 648 p.

19.         Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka: in 17 vols. Akademiya Nauk SSSR, Institut yazykoznaniya. V.I. Chernyshev (Ed.). Vol. 4. Zh – Z. Moscow, Leningrad, 1955, 689 p.

20.         Feshchenko, V.V. Laboratoriya logosa: yazykovoy eksperiment v avangardnom tvorchestve. URL: http://lib.rin.ru/book/laboratorija-logosa-jazykovoj-eksperiment-v-avang... (Free; 27.11.2016).

21.         Tsvetaeva, M. Neizdannoe. Zapisnye knizhki: In 2 vols. Vol. 1. 1913—1919 gg. Moscow, 2000, 560 p.

22.         Tsvetaeva, M. Neizdannoe. Svodnye tetradi. Moscow, 1997, 640 p.

23.         Tsvetaeva, M. Sobranie sochineniy: In 7 vols. Vol. 4: Vospominaniya o sovremennikakh. Dnevnikovaya proza. Moscow, 1994, 688 p.

24.         Tsvetaeva, M. Sobranie sochineniy: In 7 vols. Vol. 5: Avtobiograficheskaya proza. Stat'i. Esse. Perevody. Moscow, 1994, 720 p.

25.         Tsyganenko, G.P. Slovar' sluzhebnykh morfem russkogo yazyka. Kiev, 1982, 240 p.

26.         Sheydaeva, S.G. Kategoriya sub"ektivnoy otsenki v russkom yazyke: avtoref. diss. (Cand.sci. in Philol.). URL: http://cheloveknauka.com/kategoriya-subektivnoy-otsenki-v-russkom-yazyke (Free; 16.11.2016).