Your shopping cart is empty.
Log in

About nominative status and species univerbalization

Terkulov Vyacheslav Isayevich
80,00 ₽

Terkulov Vyacheslav Isayevich

Doctor of Letters, Professor, Head of the Chair of Russian

Donetsk National University, Ukraine

E-mail: terkulov@rambler.ru

The process of the formation of the words, which are semantically equal to the word-combinations that produce them, is defined as univerbalization. As the result of univerbalization not new nominative unit but word duplet of the nominatheme-collocation appears. The classification of the univerbalization models suggested by the author is based on the determination of the possible types of the univerbalization transformations of the word-combination into a word.

Key words: collocation, composite, nominatheme, univerbalization, univerbation, ellipses.

References

1. Lopatin V. V. Leksikalizacija // Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar'. — M.: Sovetskaja jenciklopedija, 1990. — S. 258.

2. Budagov R.A. Zakon mnogoznachnosti slova // Chelovek i ego jazyk: stat'i. — M.: Izd-vo MGU, 1974. — S. 117—123.

3. Kacnel'son S.D. Obshhee i tipologicheskoe jazykoznanie. — L.: Nauka, Leningr. оtd-nie, 1986. — 189 s.

4. Taranenko A.A. Jazykovaja semantika v ee dinamicheskih aspektah. — K.: Naukova dumka, 1989. — 254 s.

5. Dobrydneva E.A. Frazeologicheskie novoobrazovanija v sovremennom russkom literaturnom jazyke. — M., 1993. — 326 s.

6. Kuklina I.N. Javlenija frazeologizacii i defrazeologizacii v jazyke sovremennoj pressy: Avtoref. diss. ... kand. filol. nauk. — M., 2006. — 251 s.

7. Solncev A.V. Vidy nominativnyh edinic // Voprosy jazykoznanija. — 1987. — № 2. — S. 133—137.

8. Isachenko A.V. K voprosu o strukturnoj tipologii slovarnogo sostava slavjanskih literaturnyh jazykov // Slavia. — 1958. — Ro?. 27. — Seš. 3. — S. 349—350.

9. Osipova L.I. Suffiksal'naja univerbacija kak produktivnyj sposob obrazovanija novyh slov v russkoj razgovornoj rechi // Russkij jazyk: istoricheskie sud'by i sovremennost': II Mezhdunar. kongress issledovatelej russkogo jazyka, 18—21 marta 2004 g.: tezisy dokl. — [URL]: http://www.philol.msu.ru/~rlc2004/ru/participants/psearch.php?pid=12514.

10. Kudrjavceva L.A. Modelirovanie dinamiki slovarnogo sostava jazyka. — K.: IPC «Kievskij universitet», 2004. — 208 s.

11. Gak V.G. K tipologii lingvisticheskih nominacij // Jazykovaja nominacija: obshhie voprosy. — M.: Nauka, 1977. — S. 230—293.

12. Toropcev I.S. Leksicheskaja motivirovannost' (na materiale russkogo literaturnogo jazyka) // Uchenye zapiski Orlovskogo pedagogicheskogo instituta. — 1964. — T. 22. — S. 21—27.

13. Saharnyj L.V. Psiholingvisticheskie aspekty teorii slovoobrazovanija. — L.: Izd-vo LGU, 1985. — 97 s.

14. Mokienko V.M. Slavjanskaja frazeologija: Uchebn. posobie. — M.: Vysshaja shkola, 1989. — 287 s.

15. Moiseev A.I. Osnovnye voprosy slovoobrazovanija v sovremennom russkom literaturnom jazyke : uchebn. posobie. — L.: Izd-vo LGU, 1987. — 207 s.

16. Klimenko N.F. Slovotvorcha struktura і semantika skladnih slіv u suchasnіj ukraїns'kіj movі. — K.: Naukova dumka, 1984. — 252 s.

17. Snitko E.S. Derivacija i ee vidy v russkom jazyke // Russkoe jazykoznanie. — 1982. — Vyp. 4. — S. 84—89.

18. Prokopovich N.N. Slovosochetanie v sovremennom russkom literaturnom jazyke. — M.: Prosveshhenie, 1966. — 400 s.

19. Kahovskaja L.F. Abbreviacija kak sposob slovoobrazovanija: Avtoref. diss. … k. filol. nauk — Minsk, 1980. — 22 s.