Your shopping cart is empty.
Log in

The etymology of the dialectical noun чечень

O.G.Jagintseva
80,00 ₽

 

Jagintseva Olga Georgievna

Magister artium, PhD student

Tartu University, Estonia

E-mail: helga5@inbox.ru

 

In this article the origin of a word chechen ‘a box with cover’ is analysed. It is a characteristic of the dialects of the eastern regions of Russia [16. Vol. IV. Р. 355]. The word does not have a clear origin. The reconstructed semantic and word-forming relationships have a very archaic character, which explains the fact that the lexeme chechen lost its word-forming productivity. The author proposes a new explanation of the etymology of the noun chechen, arguing for a connection between this noun and the word shchechit ‘to steal’. It means that the word boroshnya has Slavonic origin and did not come from any other language.

Key words: etymology, fonetics, morphemics, semantics.

 

References

1. Аbaev V.I. O printsipakh ehtimologicheskogo issledovaniya // Voprosy metodiki sravnitel'no-istoricheskogo izucheniya indoevropejskikh yazykov. — M., 1956. — S. 286—307. 

2. Varbot Zh.Zh. Drevnerusskoe imennoe slovoobrazovanie. — M., 1969.

3. Varbot Zh.Zh. K rekonstruktsii i ehtimologii nekotorykh praslavyanskikh glagol'nykh osnov i otglagol'nykh imen. VI // Ehtimologiya 1976. — M., 1978.

4. Veksler А. Sokrovishha starogo Gostinogo dvora. — M., 1997. — [URL]: http://nauka.relis.ru/12/9708/12708012.htm [10.09.10].

5. Goryaev N.V. K sravnitel'nomu ehtimologicheskomu slovaryu russkogo yazyka dopolneniya i popravki. — Tiflis, 1901.

6. Dal' V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka. T. I—IV. — M., 2003. 

7. Danil'chenkova S.M. Motivirovochnye priznaki v dialektnykh nazvaniyakh odezhdy, posudy, kushanij // Sravnitel'no-istoricheskie issledovaniya russkogo yazyka. — Voronezh, 1980. 

8. Dol'nik V.R. Estestvennaya istoriya vlasti. 2004. — [URL]: http://www.ethology.ru/library/?id=62 [10.09.10].

9. Efremova T.F. Tolkovyj slovar' slovoobrazovatel'nykh edinits russkogo yazyka. — M., 1996.

10. Zaliznyak А.А. Grammaticheskij slovar' russkogo yazyka. — M., 1977. 

11. Il'inskij G.А. // Voprosy jazykoznanija. — 1957. — № 6.

12. Monety i keramika. — [URL]: http://www.banki-delo.ru/2010/03/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D... [10.09.10].

13. Otkupshhikov Yu.V. Slovoobrazovatel'nye modeli i ehtimologiya // Ehtimologiya 1967. — M., 1969.

14. Puchkov V. God bychka. — Nikolaev, 2009. — [URL]: http://www.poezia.ru/article.php?sid=67083 [10.09.10].

15. Slovar' Аkademii Rossijskoj. T. 1—6. — SPb., 1789—1794.

16. Fasmer M. Ehtimologicheskij slovar' russkogo yazyka. T. I—IV. — M., 1986—1987.

17. Kiparsky V. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. — Heidelberg, 1962.

18. Kiparsky V. Russische historische Grammatik. Bd. 3. — Heidelberg, 1975.