Your shopping cart is empty.
Log in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека журнала 

"Филологические науки"

Все подробности в разделе
"Книжная полка"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguistic terminology and interpretation of biblical scenes in the works of S.N. Bulgakov and P.A. Florensky

N.V. Kozlovskya
80,00 Р

Kozlovskaya Natalia V.,

Candidate of Philology,

Doctoral Student

Russian Academy of Sciences;

Institute for Linguistic Studies

E-mail: saga@kodeks.com

In this paper the differences in the interpretation of the biblical stories of the Flood and Pentecost in the works of P.A. Florensky and S.N. Bulgakov are discussed. Linguistic terms that are used to interpret biblical stories are syncretic and are philosophically complicated in their contents structure. Florensky's fundamental idea is the idea of the internal obligatory binding between the name and the thing; Bulgakov's interpretation is based on the concept of the internal language and the internal word as well as the concept of the process of conversion of thoughts into speech.

Key words: term, linguistic term, lingua-philosophical term, biblical story, interpretation, word, name, naming, internal word, internal language.

References

  1. Tatarinov V.А. Teoriya terminovedeniya: v 3-h t. T. 1. Teoriya termina: istoriya i sovremennoe sostoyanie. — M.: Moskovskij litsej, 1996.— 400 s.
  2. Аzarova N.M. Tipologicheskij ocherk yazyka russkikh filosofskikh tekstov ХХ veka. — M., 2010. — 228 s.
  3. Shelov S.D. Termin. Terminologichnost'. Terminologicheskie opredeleniya. — SPb., 2003. — 312 s. 
  4. Florenskij P.А. U vodorazdelov mysli: Cherty konkretnoj metafiziki. — M., 2009. — 352 s. 
  5. Florenskij P.А. Ikonostas. Imena. — M., 2009. — 318 s. 
  6. Nikitin M.V. Kurs lingvisticheskoj semantiki. — SPb., 1997. — 762 s.
  7. Stepanov Yu.S. Vid, zalog, perekhodnost' (Balto-slavyanskaya problema. II) // Izvestiya АN SSSR. Seriya literatury i yazyka. — T. 36. — № 2. — S. 135—152.
  8. Blinova O.I. Yavlenie motivatsii slov. — M., 2011. — 210 s. 
  9. Bulgakov S.N. Filosofiya imeni. — SPb., 2008. — 448 s.