Your shopping cart is empty.
Log in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека журнала 

"Филологические науки"

Все подробности в разделе
"Книжная полка"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagery and texts with a creative task

O.A. Krylova
80,00 Р

Krylova Olga A.,

Doctor of Philology, Professor,

General and Russian Linguistics Department

Peoples’ Friendship University of Russia

E-mail: okrylova911@yandex.ru

The article treats different interpretations of the notion of imagery, reveals specific features of imagery of literary texts (texts with an imaginative task) and shows the existence of such speech genres and styles (e.g., advertising, mass-media and news, etc.), which use various means to emphasize expressiveness, but lack genuine literary imagery; in respect of these, we’d suggest the notion and term of “texts with a creative task” be introduced.

Key words: stylistic nuance, emotional-and-expressive, imagery, expressiveness, creative.

References

1. Charles Bally. Traite' de Stylistique française. — Paris—Geneve, 1951.

2. Vinogradov V.V. Yazyk khudozhestvennogo proizvedeniya / Vinogradov V.V. O yazyke khudozhestvennoy literatury. — M., 1959. — S. 167—258.

3. Vovchok D.P. Khudozhestvennaya i «gazetnaya» rechevaya obraznost / Issledovaniya po stilistike. — Sverdlovsk,1976. — S. 3—19.

4. Yefimov A.I. O yazyke khudozhestvennykh proizvedeniy. — M.,1954. — 288 s.

5. Yefimov A.I. Istoriya russkogo literaturnogo yazyka. — M., 1971. — 295 s.

6. Krylova O.A. Osnovy functsionalnoy stilistiki. — M., 1979. — 224 s.

7. Peschkovskiy A.M. Printsipy i priyomy stilisticheskogo analiza khudozhestvennogo teksta / Ars poetica. — М.,1927. — S. 29—68.

8. Potebnya A.A. Iz zapisok po teorii slovesnosti. — Kharkov,1905. — 652 s.

9. Remchukova E.N. Kreativnyy potentsial russkoy grammatiki: morfologihceskiye sredstva yazyka. — M., 2005. — 329 s.

10. Yakhina D.I. Istochniki obraznykh sredstv v sfere obikhodno-bytovogo obshheniya (na materiale metafor i sravnenij) // Problemy rechevoj kommunikatsii: Mezhvuzovskij sbornik nauchnykh trudov. Vypusk 13 / Pod redaktsiej professora M.А. Kormilitsynoj. — Saratov: Izd-vo Saratovskogo universiteta, 2013. — S. 100—107.