Your shopping cart is empty.
Log in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека журнала 

"Филологические науки"

Все подробности в разделе
"Книжная полка"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the question of the identity of the Novgorod name system measures of square in the history of the Russian language

V.G. Lebedinskаyа
80,00 Р

Lebedinskаyа Victoria Grigoryevna,

Candidate of Philologe, Associate professor,

Department of the Russian Literature

Pyatigorsk State Linguistic University

E-mail: lebedinskaya2006@rambler.ru

Veliky Novgorod and Pskov since ancient times had metrological systems names of measures in which etymologically coincided with the all-Russian roots. After accession of Veliky Novgorod (1478) and Pskov to the Moscow state their original metrological systems continue to be noted in sources in parallel with the all?Russian system some more decades. In work the questions connected with distinction and a community of these systems in the history of Russian are considered.

Keywords: metrological system, names of units of measure of the area, Novgorod written monuments.

References

1. Bobynin V. Sostoyanie matematicheskikh znanij v Rossii do ХVI v. // Zhurnal Ministerstva narodnogo prosvescheniya. — 1884. — № 4. — S. 183—209.

2. Fasmer M. Ehtimologicheskij slovar' russkogo yazyka. — M.: Progress,1964—1973. T. 1—4.

3. Kuratov А.А. Metrologiya Rossii i Russkogo Severa. Аrkhangel'sk: Geograficheskoe obschestvo SSSR, 1991. — 34 s.

4. Dopolneniya k Аktam istoricheskim, sobrannye i izdannye Аrkheograficheskoj komissiej. — SPb.: Tipografiya E. Pratsa, 1846—1875. T. 1—12.

5. Sreznevskij I. I. Slovar' drevnerusskogo yazyka. — M., 1989. T. 1—3.

6. Dal' V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka. — M.: Gos. izd?vo inostrannykh i natsional'nykh slovarej, 1955. T. 1—4.

7. Polnoe sobranie russkikh letopisej. — M.: Nauka, 1987. T. 1—36.

8. Slovar' russkogo yazyka XI—XVII vv. — M.: Nauka, 1975.

9. Аkty istoricheskie, sobrannye i izdannye Аrkheograficheskoj komissiej. — SPb.: Tipografiya II Otdeleniya sobstvennoj Ee Imperatorskogo Velichestva kantselyarii, 1841—1842. T. 1—5.

10. Komyagina L. Leksicheskij atlas Аrkhangel'skoj oblasti. — Аrkhangel'sk, 1994.