Your shopping cart is empty.
Log in

Artistic journalism and artistic texts in the newspaper “Novgorod Veche” (1917–1918)

A.L. Semenova
80,00 ₽

UDC 82(046)

DOI  https://doi.org/10.20339/PhS.2.1-24.092

 

Semenova Aleksandra L.,

Doctor of Philology, Associate Professor,

Professor of the Journalism Department

Yaroslav the Wise Novgorod State University

e-mail: alsemenova@mail.ru

 

The article is devoted to artistic journalism and artistic publications in the newspaper “Novgorod Veche”, published in Novgorod from the autumn of 1917 to the summer of 1918. The newspaper publishers were V.S. Kolomensky and A.E. Gogolev, who were representatives of the Association of Cooperators Unions of the Novgorod Province. The content of this newspaper was devoted to the activities of the cooperative in the Novgorod province and country. The texts are mainly concerned with politics and economics, although the publication was of a universal type. “Novgorod Veche” was in opposition to the Bolshevik government. The creators of the publication relied on the self-organization of society and defended the legal right of the Constituent Assembly to determine the future of Russia, even despite the dispersal of the meeting by the Bolsheviks on January 7, 1918. The newspapers’ opposition was pamphlet through the publication of pamphlets and feuilletons, which discussed local and Russian events. The Bolsheviks and the political decisions they made were assessed negatively. According to the newspaper’s editors, the Bolshevik power aggravated the catastrophic situation within the country and at the international level. There are few literary texts in the newspaper “Novgorod Veche”: poems, stories, essays, literary criticism. A special place in the first issues of the newspaper is occupied by the column “Calendar of the Novgorod Assembly”, where V. Molochnikov intended to place quotes from wise men, as well as excerpts from books by L.N. Tolstoy.

Keywords: “Novgorod Veche”, literature, pamphlet, publicism, story, poem, feuilleton.

 

References

1. Sonina E.S. Peterburgskaia universal’naia gazeta kontsa XIX veka. St. Petersburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2004. 357 s.

2. Kozlov S.A., Semenova A.L. Novgorodskie gazety v 1917 godu: traditsii universal’nykh gazet v uezdnom masshtabe // Russkaia literatura i zhurnalistika v dvizhenii vremeni: ezhegodnik 2017: mezhdunarodnyi nauchnyi zhurnal / pod red. prof. E.I. Orlovoi. Moscow: Fakul’tet zhurnalistiki MGU, 2018. S. 170–180.

3. Vasilenko I.V. “Edinenie” (1917): narodnaia uezdnaia Gazeta // Uchenye zapiski Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Iaroslava Mudrogo. 2017. No. 2 (10). S. 1–5.

4. Koznova N.N. Pamflet i fel’eton: osobennosti razvitiia zhanra i problemy “vyzhivaniia” v sovremennoi mediasrede // Sovremennye SMI v kontekste informatsionnykh tekhnologii: sb. nauch. tr. Vtoroi vseros. nauch.-prakt. konf. St. Petersburg: SPbGUPTD, 2016. S. 1–7.

5. Severina E.A. Fel’eton kak sredstvo vozdeistviia na obshchestvennoe mnenie // Vestnik Moskovskogo gumanitarnogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki. 2016. No. 1 (762). S. 79–92.

6. Mandrika Yu.L. Fel’eton kak razgovor s chitatelem: provintsial’naia versiia // Izvestiia Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 1: Problemy obrazovaniia, nauki i kul’tury. 2010. No. 1 (71). S. 85–93.