Your shopping cart is empty.
Log in

Polemic notes on the literary type of the “little person”: to the question about the “band of titular advisers”

T.T. Davydova
80,00 ₽

UDC 821.161.1

https://doi.org/10.20339/PhS.6-20.088         

 

Davydova Tatiana T.,

Doctor of Philology, Professor

of the Russian Language and Literary History Department 

Moscow Polytechnic University

 e-mail: kafrys@yandex.ru

 

The appearance of A. Pushkin and the evolution of N. Gogol, M. Lermontov, F. Dostoevsky, A. Chekhov, M. Zoshchenko, E. Zamyatin of the type of “little man” is considered, its originality in the work of each of the writers is revealed. The genetic connections of Gogol’s “St. Petersburg” stories with Hoffmann’s prose are revealed, the image of Bashmachkin is interpreted in the context of L. Shestov’s ideas, and some interpretations of the “little man” type in modern Russian literary criticism are evaluated.

Keywords: type, “little man”, “small man”, Russian classical prose, German romanticism, interpretation.

 

References

1. Anikin A.A. Tema malen’kogo cheloveka v russkoi klassike. URL: https://www.portal-slovo.ru/philology/37140.php (24.01.2020).

2. Annenkov P.V. Literaturnye vospominaniia. Moscow, 1983. 694 s.

3. Belinskii V.G. O russkoi povesti i povestiakh g. Gogolia // Belinskii V.G. Izbrannye sochineniia. Moscow – Leningrad, 1949. S. 51–78.

4. Berezin V.S. Banda tituliarnykh sovetnikov (“Shinel’” Nikolaia Gogolia) // Novyi mir. 2019. No. 11. S. 117–124.

5. Bogdanova O.V. “Mne otmshchenie i Az vozdam…”: “Mertvye dushi” v “Shineli” N.V. Gogolia // Bogdanova O.V. Sovremennyi vzgliad na russkuiu literaturu XIX — serediny XX vv. (klassika v novom prochtenii). St. Petersburg, 2017. S. 121–145.

6. Bocharov S.G. O smysle “Grobovshchika”. Zagadka “Nosa” i taina litsa // Bocharov S.G. O khudozhestvennykh mirakh. Moscow, 1985. S. 35–68; 124–160.

7. Gogol N.V. Polnoe sobranie sochinenii: v 17 t. Moscow; Kiev, 2009. T. 3: Povesti; T. 4: Komedii. 688 s.

8. Kuleshov V.I. Istoriia russkoi literatury XIX veka: ucheb. posobie. Moscow, 1997. 624 s.

9. Lotman L.M. Realizm russkoi literatury 60-kh godov XIX veka. Leningrad, 1974. 350 s.

10. Lotman Iu.M. Besedy o russkoi kul’ture: Byt i traditsii russkogo dvorianstva (XVIII — nachalo XIX veka). St. Petersburg, 1994. 399 s.

11. Mann Iu.V. Poetika Gogolia. 2-e izd. Moscow, 1978. 413 s.

12. Petrunina N.N. Proza Pushkina. Moscow, 1987. 335 s.

13. Pliukhanova M.B. Tvorchestvo Tolstogo. Lektsiia v dukhe Iu.M. Lotmana // L.N. Tolstoy: pro et contra. Lichnost’ i tvorchestvo L’va Tolstogo v otsenke russkikh myslitelei i issledovatelei. Antologiia. St. Petersburg: Izd-vo RKhGA, 2000. S. 822–857.

14. Pushkin A.S. Polnoe sobranie sochinenii: v 17 t. T. 8. Kn. 1. Moscow, 1995. 496 s.

15. Shestov L.I. Apofeoz bespochvennosti. Leningrad, 1991. 214 s.