Your shopping cart is empty.
Log in

Outsided Conservators: Alexander Solzhenitsyn and Tatyana Tolstaya

P.E. Spivakovsky
80,00 ₽

 

https://doi.org/10.20339/PhS.3-18.080

 

Spivakovsky Pavel E.,

Ph.D. Associate Professor of Lomonosov Moscow State University,

Philological Faculty,

Department of Contemporary Russian Literature and Modern Literary Process

e-mail: p.e.spiwskowsky@gmail.com

 

Peculiarities of the artistic mythology of Alexander Solzhenitsyn and Tatiana Tolstaya are analyzed in the article and both obvious differences and surprising similarities caused by the specificity of their artistic systems and poetics are revealed. Conservative modernism which is shown in the creative work of both writers and their striving for independence in elaborating their own position and judgements formed their “outsidedness” (“vnenakhodimost”) in the literature of their epoch. Despite of the sharp and highly categorical rejection of Solzhenitsyn in publicism, Tolstaya involuntary converges with him at the level of the poetics in the depiction of the people’s life in her novel Slynx. Also unexpected convergence between Tolstaya and Solzhenitsyn are manifested when Tolstaya addresses the issue of the people and intelligentsia.

Keywords: outsidedness (vnenakhodimost’), conservative modernism, Slynx, national mythology, literary mythology.

 

References

1. Solzhenitsyn A.I. Publitsistika: v 3 t. Iaroslavl’, 1995. T. 1–3.

2. Spivakovsky P.E. Fenomen A.I. Solzhenitsyna: novyi vzgliad. M., 1998.

3. Tolstaya T.N. Kys’. M., 2001.

4. Tolstaya T. The Grand Inquisitor // The New Republic. 1992. June 29. P. 29–36.

5. Petrova M.G. Sud’ba avtora i sud’ba romana / Solzhenitsyn A.I. V kruge pervom. M., 2006. S. 629–732.

6. Solzhenitsyn A.I. Sobr. soch.: v 30 t. M., 2006– .

7. Murav Kh. Opasnyi universalizm // Novoe lit. obozrenie. 2010. No. 103. S. 217–231.

8. Kukulin I.V. “Vnutrenniaia postkolonizatsia”: formirovanie postkolonial’nogo soznania v russkoi literature 1970–2000 godov / Tam, vnutri: Praktiki vnutrennei kolonizatsii v kul’turnoy istorii Rossii: Sb. st. M., 2012. S. 846–909.

9. Paramonov B.M. MZh: Muzhchiny i zhenshchiny. M., 2010.

10. Nabokov V.V. Sobr. soch. russkogo perioda: v 5 t. SPb., 2002. T. 4.

11. Tolstaya T.N. Naoborot / Tolstaya T.N. Reka. M., 2007. S. 159–168.

12. Spivakovsky P.E. Teoretiko-literaturnye aspekty tvorchestva A.I. Solzhenitsyna // Teoretiko-literaturnye itogi XX veka. M., 2003. T. 1: Literaturnoe proizvedenie i khudozhestvennyi protsess. S. 307–371.

13. Tolstaya T.N. Miumziki i Nostradamus / Tolstaya N.N., Tolstaya T.N. Dvoe: Raznoe. M., 2001. S. 426–434.

14. Solovyov Vl.S. Soch.: v 2 t. M., 1988. T. 1.

15. Solzhenitsyn A.I. Ugodilo zernyshko promezh dvukh zhernovov: Ocherki izgnania // Novyi mir. 2000. No. 12. S. 97–152.

16. Kukulin I.V. Mashiny zashumevshego vremeni: Kak sovetskii montazh stal metodom neofitsial’noi kul’tury. M., 2015.

17. Mikhaylik E. Bulgakov, Shklovsky, Wells i “kosnost’ zemli” / Tynyanovskiy sb. M., 2009. Vyp. 13. S. 242–251.

18. Tempest R. Aleksandr Solzhenitsyn — (anti)modernist // Novoe lit. obozrenie. 2010. No. 103. S. 246–263.

19. Tolstaya T.N. Kvadrat / Tolstaya T.N. Ne kys’. M., 2006. S. 461–470.