Your shopping cart is empty.
Log in

Motive of the simulation and the verification of madness in S.O. Broyde’s novel “In the madhouse”

I.A. Nazarov
80,00 ₽

 

https://doi.org/10.20339/PhS.3-18.072

 

Nazarov Ivan A.,

Ph. D. in Philology; senior researcher;

Scientific section of the State Budgetary Institution of Culture

“Mikhail Bulgakov Museum”, Moscow

e-mail: nazarov.postbox@gmail.com

 

The article analyzes one of the motives of Solomon Oscarovich Broyde’s creative work — the motive of madness. The author considers the original interpretation of madness theme in the Soviet literature of the 1920–1930s by the example of the novel by S.O. Broyde “In the madhouse”: specificity of madman and madhouse image, motives of verification and simulation of mental illness, motives for physical and metaphysical escape from a psychiatric hospital, social-philosophical problem of establishing the border between sanity and madness. In the context of the subject matter studied, parallels with the works of N.S. Leskov, F.M. Dostoevsky, L.N. Andreyev, A. Bely, M.A. Bulgakov and other authors.

Keywords and phrases: S.O. Broyde; L.N. Andreyev; phenomenon of madness; madman image; madhouse image; motive of verification of mental illness; motive of simulation of mental illness.

 

References

1. Ioskevich O.A. Na puti k “bezumnomu” narrativu (bezumie v russkoi proze pervoi poloviny XIX v.): monografiia. Grodno: GrGU, 2009.

2. RGALI. F. 1304. Ed. khr. 1. Op. 14. L. 36.

3. Broide S.O. V sumasshedshem dome. L.D. Frenkel’: Moskva – Leningrad. 1925.

4. Izvestiia. 1925. No. 251.

5. Sibirskie ogni. 1925. No. 2.

6. Knigonosha. 1925. No. 11.

7. Sud idet! L.: Rabochii sud. 1925. No. 2.

8. Sobol' A.M. Kolesukha. M.: Vsesoiuznogo Obshchestva politkatorzhan i ssyl'noposelentsev, 1925. 34 s.

9. Kuperman V., Zislin I. Simuliatsiia psikhoza. Semiotika povedeniia // Russkaia literatura i meditsina: Telo, predpisaniia, sotsial'naia praktika: Sb. statei / Pod red. K. Bogdanova, Iu. Murashova, R. Nikolozi. M.: Novoe izdatel’stvo, 2006. S. 290–302.

10. Bykovskii I.K. Sto dnei v sumasshedshem dome: vpechatleniia avtora. M.: Tip. Dobrysheva, 1903.

11. Lotman Iu.M. Durak i sumasshedshii / Semiosfera. SPb.: Iskusstvo–SPB, 2010. S. 41–62.

12. Novokshonov I. O literaturnykh «khodokakh» // Chitatel' i pisatel’. 1928. No. 7–8.

13. Novichkova E.V. Liki bezumiia v kul'ture latinskogo Srednevekov'ia // Chelovek. 2009. No. 1. S. 92–103.

14. Andreev L.N. Sobranie sochinenii: V 6 t. T. 1. M.: Khudozh. lit., 1990. 639 s.

15. Radomskaia T.I. Dom i Otechestvo v russkoi klassicheskoi literature pervoi treti XIX veka. Opyt dukhovnogo, semeinogo, gosudarstvennogo ustroeniia. M.: Sovpadenie, 2006. 240 s.