Your shopping cart is empty.
Log in

Principles of Research Postsymbolist Novel

S.V. Morozov
80,00 ₽

 

https://doi.org/10.20339/PhS.1-18.089

 

Morozov Sergey V.,

PhD student at the Department of Theory of Literature

Faculty of Philology

Lomonosov Moscow State University University

e-mail: frosttt_78@mail.ru

 

In this article are consider the interrelation between Symbolism and postsimvolizm in Russian literature of the early twentieth century. In particular, special attention is paid to the problem of the postymbolistic prose. As a central object of study selected novel “Doctor Zhivago” by Boris Pasternak. On the basis of the modern theory of postsimvolistic literature proposed research strategy postsymbolistic novel. One of the principles of this strategy is a creative plan of reconstruction of the writer. This element of the research based on using of biographical material. Practice postsymbolistic literature assumes an active reflection of the author-postsymbolist on the development of symbolism. Based on this, the synthesis of old and new, of poetry and prose is regarded as the main creative principle of the postsymbolistic poet. Along with Boris Pasternak in line postsimvolistskoy theory presented the names of Alexander Blok, Anna Akhmatova, Vladimir Mayakovsky and Sergey Yesenin.

Keywords: literature of postsymbolizm, postsymbolistic novel, “Doctor Zhivago”, Pasternak, Achmatova, Blok.

 

References

 

1. Zhirmunskiy, V.M. Preodolevshie simvolizm . In: V.M. Zhirmunskiy, Voprosy teorii literatury. Stat'i 1916—1926. Leningrad, 1928, pp. 278–322.

2. Barkovskaya, N.V. Poetika simvolistskogo romana: monografiya. Ekaterinburg, 1996.

3. Kling, O.A. Evolyutsiya i latentnoe sushchestvovanie simvolizma posle Oktyabrya. Voprosy literatury, 1999, no. 4.

4. Bykov, D.L. Boris Pasternak. Mosocw, 2010.

5. Kolobaeva, L.A. Russkiy simvolizm. Moscow, 2000.

6. Losev, A.F. Znak. Simvol. Mif. Moscow, 1982.

7. Piskunova, S.I., Piskunov, V.M. Vsednevnoe nashe bessmertie (B. Pasternak “Doktor Zhivago”). Literaturnoe obozrenie, 1988, no. 8, pp. 48–54.

8. Kruzhkov, G.M. Molodeyushchiy angel: simvolizm i postsimvolizm . In: U.B. Yeyts: issledovaniya i perevody. Moscow, 2008, 684 p.

9. Pasternak, B.L. Full collected works in 11 vols. Mosocw, 2003–2005.

10. Chukovskiy, K.I. Akhmatova i Mayakovskiy. In: A.A. Akhmatova: Pro et contra. St. Petersburg, 2001, pp. 208–235.

11. Novikov, V.I. Aleksandr Blok. Mosocw, 2010.

12. Malygina, N.M. Khudozhestvennyy mir Andreya Platonova. Mosocw, 1995.

13. Kling, O.A. Vliyanie simvolizma na postsimvolistskuyu poeziyu v Rossii 1910 godov. Mosocw, 2010, 356 p.

14. Blok, A.A. Polnoe sobranie sochineniy. Moscow – Leningrad, 1961.

15. Payman, A. Istoriya russkogo simvolizma. Mosocw, 2000.

16. Magomedova, D.M. Aleksandr Blok. In: Russkaya literatura rubezha vekov (1890 — nachalo 1920 godov). V.A. Keldysh (Ed.). Book 1. Mosocw, 2001, pp. 89–143.

17. Tolmachev, V.M. Zarubezhnaya literatura kontsa XIX — nachala XX veka. Moscow, 2013.