Your shopping cart is empty.
Log in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека журнала 

"Филологические науки"

Все подробности в разделе
"Книжная полка"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russian fairy tale as heteromorphic verse

O.V. Evtushenko, Hr. Katyayan
80,00 Р

 

https://doi.org/10.20339/PhS.6-17.003

 

Evtushenko Olga V.,

Dr. Sci. in Philology, Professor of the Russian language Department

at Moscow State Linguistic University

e-mail: ovae@list.ru

 

Katyayan Hrishika,

post-graduate student of the Russian language Department

at Moscow State Linguistic University

e-mail: hrishikakatyayan@gmail.com

 

The article describes the results of a study of the principles of rhythmic ordering of texts of Russian fairy tales. It is concluded that these texts are heteromorphic verse, which has originated after transformation of archaic syllabic meter in the forms of an accent verse. The basic structural unit of fairy tales texts is strophoid, built in compliance with the same quantitative principles, which has founded by researchers of the ancient indo-european heritages. The article argues to build a theory of diachronic variations of verse sructure of fairy tales: from a magic fairy tale with a dominant line length 8+/-1 or 9+/-1 syllables and with predominance of triplets to fairy tales about animals and household fairy tales with predominance of 6 syllables in couplets. Heteromorphness of verse is strengthen by incidental addition of paired rhyming and parallelism. Fairy tales from A.N. Afanasjev’s collection and from collections of XVI–XVIII centuries has served as a research materials.

Keyword: Russian fairy tale, verse, meter, strophoid, line.

 

References

 

1.         Aksakov, K.S. O razlichii mezhdu skazkami i pesnyami russkimi: po povodu odnoy stat'i. In: Aksakov, K.S. Full works coll. Vol. 1. Moscow, 1861, pp. 399–408.

2.         Propp, V.Ya. Geroicheskiy epos. Moscow, 1958, 603 p.

3.         Gasparov, M.L. Oppozitsiya «stikh – proza» i stanovlenie russkogo literaturnogo stikha. In: Russkoe stikhoslozhenie: Traditsii i problemy razvitiya. Moscow: Nauka, 1985, pp. 264–277.

4.         Buslaev, F.I. Istoricheskie ocherki russkoy narodnoy slovesnosti i iskusstva. Vol. 1. Narodnaya poeziya. St. Petersburg, 1861, 662 p.

5.         Propp, V.Ya. Istoricheskie korni volshebnoy skazki. Moscow, 2010, 332 p.

6.         Yakobson, R. Lingvistika i poetika. In: Strukturalizm: «za» i «pro-tiv». Moscow: Progress, 1975, pp. 129–132.

7.         Taranovskiy, K.F. Formy obshcheslavyanskogo i tserkovnoslavyanskogo stikha v drevnerusskoy literature XI–XIII vv. In: O poezii i poetike. Moscow, 2000, pp. 257–273.

8.         Gasparov, M.L., Skulacheva T.V. Stat'i o lingvistike stikha. Moscow, 2004, 288 p.

9.         Narodnye russkie skazki A.N. Afanas'eva: in 3 vols. E.V. Pomerantseva, K.V. Chistov (Eds.). Moscow: Nauka, 1984–85.

10.       Russkie skazki v rannikh zapisyakh i publikatsiyakh (XVI—XVIII veka) / AN SSSR. In-t etnografii im. N.N. Miklukho-Maklaya. Leningrad, 1971.

11.       Uest, M. Indoevropeyskaya metrika. In: Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Iss. XXI: “ Novoe v sovremennoy indoevropeistike”. Moscow: Progress, 1988, pp. 474–506.

12.       Andreeva, A.N., Orlitskiy, Yu.B. Geteromorfnyy (neuporyadochennyy) stikh v russkoy poezii. In: Slavyanskiy stikh. VIII: “Stikh, yazyk, smysl”. A.V. Prokhorov, T.V. Skulacheva (Eds.). Moscow, 2009, pp. 365–389.

13.       Skulacheva, T.V. Metody analiza stikha pri neizvestnoy sisteme stikhoslozheniya. Vestnik Orenburgskogo gos. un-ta, 2014, no. 11 (172), pp. 41–46.

14.       Natsional'nyy korpus russkogo yazyka. URL: http://www.ruscorpora.ru (access date15.01.2017).

15.       Makaev, E.A. Problemy i metody sovremennogo sravnitel'no-istoricheskogo indoevropeyskogo yazykoznaniya. Voprosy yazykoznaniya, 1965, no. 4, pp. 3–19.

16.       Krivko, R.N. Perevod, parafraz i metr v drevnikh slavyanskikh kondakakh, I. Metrika drevney tserkovnoslavyanskoy poezii v issledovaniyakh XIX–XXI vv. Revue des études slaves, 2011. Vol. 82. No. 2. P. 179–202. URL: http://www.persee.fr/doc/slave_0080-2557_2011_num_82_2_8090 (access date 6.03.2016).

17.       Gasparov, M.L. Ocherk istorii evropeyskogo stikha. Moscow: Nauka, 1989, 302 p.

18.       Trubetzkoy, N. Ein altkirchenslavisches Gedicht. Zeitschrift für Slavische Philologie. 1934. Bd. XI. S. 52–54.

19.       Jakobson, R. Studies in Comparative Slavic Metrics.In: Oxford Slavonic Papers, III. 1952. P. 21–66.

20.       Kozhevnikova, N.A. Izbrannye raboty po yazyku khudozhestvenoy literatury. Z.Yu. Petrova (Ed.). Moscow, 2009, 896 p.