Your shopping cart is empty.
Log in

“Above obvious and sheer separation”. Experience of comparative-stylistic analysis of two poems

I.D. Gazheva
80,00 ₽

 

https://doi.org/10.20339/PhS.3-17.003

 

Gazheva Inna D.,

Ph.D. in Philology, Associate Professor,

Department of Russian Philology at Philological Faculty

Lviv National University named after Ivan Franko, Ukraine

e-mail: gazheva-inna@rambler.ru

 

The article is devoted to comparative analysis of poems by A. Fet “Alter ego” and F. Tyutchev “Again I stand on the Neva”, which are connected with the appearance of similar referential situations. The texts are analyzed at three levels: imaginative and figurative; stylistic; phonic.

Keywords: motive, addressed speech, instrumentation, diffuseness, compactness.

 

References

 

1.         Gasparov, M.L. “Snova tuchi nado mnoyu…”. Metodika analiza. In: Gasparov, M.L. Sellected works. Vol. 2. O stikhakh. Moscow, 1997, pp. 9–20.

2.         Kovtunova, I.I. Poeticheskiy sintaksis. Moscow: Nauka, 1986, 207 p.

3.         Miller, Dzh. Obrazy i modeli, upodobleniya i metafory. In: Teoriya metafory. N.D. Arutyunova i M.A. Zhurinskaya (Eds.). Moscow: Progress, 1990, pp. 236–284.

4.         Losev, L. Iosif Brodskiy: opyt literaturnoy biografii. Moscow: Molodaya gvardiya, 2006, 447 p.

5.         Baron D.G. Gintsburg. O russkom stikhoslozhenii. Opyt issledovaniya ritmicheskogo stroya stikhotvoreniy Lermontova. Posmertnoe izdanie s portretom avtora. G.M. Knyazev (Ed.). Petrograd, 1915.

6.         Taranovskiy, K.F. O poezii i poetike. M.L. Gasparov (Ed.). Moscow: Yazyki russkoy kul'tury, 2000, 432 p.

7.         Bal'mont, K.D. Poeziya kak volshebstvo. [URL]: http://lib.rus.ec/b/4901/read (Access date: 15.12.2015).

8.         Nil Sinayskiy, prepod. Ob os'mi dukhakh zla. In: Dobrotolyubie. Izdanie Troitse-Sergievoy lavry, 1993. Vol. 2. [URL]: http://mreadz.com/new/index.php?id=262933&pages=88 (Access date: 11.11.2015).

9.         Tyutchev, F.I. Pis'ma. In: Tyutchev, F.I.Works in 2 vols. Moscow, 1980, vol. 2, 352 p.

10.       Fet, A.A. Vechernie ogni. Moscow: Nauka, 1981, 800 p.

11.       Belyy Andrey. Peterburg. Roman v vos'mi glavakh s prologom i epilogom. Moscow: Nauka. Leningr. otd-nie, 1981, 696 p.

12.       Cedakova, O.A. Vokalizm stikha. In: Cedakova, O.A. 4 Vols. Vol. 3. “Poetika”. Moscow, 2010, pp. 177–193.

13.       Lotman, Yu.M. Zametki po poetike Tyutcheva. In: Lotman, Yu.M. O po-etakh i poezii. St. Petersburg, 1996, pp. 553–564.

14.       Zhirmunskiy, V.M. Teoriya stikha. Moscow: Sovetskiy pisatel', 1975, 664 p