Your shopping cart is empty.
Log in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека журнала 

"Филологические науки"

Все подробности в разделе
"Книжная полка"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form change and semantic-grammatical specialization of phraseological units

A.V. Zhukov
80,00 Р

 

https://doi.org/10.20339/PhS.2-17.010

 

Zhukov Anatoliy V.,         

Doctor sciences in Philology, professor,

Department of literature and the Russian language at Faculty of Philology

Leningrad State University named after Alexander Pushkin

e-mail: angen.zhosse@yandex.ru       

 

The article deals with the analysis of variable verbal and nominal phraseologisms (idioms), semantically realized in special conditions of morphological and syntactic constraints, wherein the categorical syncretism of phraseology is recognized as the limit of the grammatical cohesion. This semantic-grammatical specialization of the idiom is usually accompanied by strengthening of its connotative properties, primarily the assessment property.

Keywords: variation of the phraseological form, phraseological meaning and usage, semantic and grammatical specialization, connotation and assessment, categorical syncretism of phraseology.

 

References

1. Vinogradov, V.V. Ob osnovnykh tipakh frazeologicheskikh edinits v russkom yazyke. In: Izbrannye trudy. Leksikologiya i leksikografiya. Moscow, 1977, pp. 140–161.

2. Zhukov, V.P. Formoizmenenie frazeologizmov russkogo yazyka. Rusistika, Nauchnyy zhurnal aktual'nykh problem prepodavaniya russkogo yazyka, 1991, no. 2 (6), pp. 36–40.

3. Shanskiy, N.M. Frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka. Moscow, 1985.

4. Vinogradov, V.V. Russkiy yazyk (grammaticheskoe uchenie o slove). 2nd ed. Moscow, 1972.

5. Zhukov, V.P. Russkaya frazeologiya. Moscow, 1986.

6. Vinogradov, V.V. Osnovnye tipy leksicheskikh znacheniy slova. In: Izbrannye trudy. Leksikologiya i leksikografiya. Moscow, 1977, pp. 162–189.

7. Zhukov, A.V. Kategorial'nyy sinkretizm frazeologicheskikh edinits. Filologicheskie nauki. NDVSh, 1987, no. 2, pp. 48–53.

8. Teliya, V.N. Predislovie. In: Bol'shoy frazeologicheskiy slovar' russkogo yazyka. Znachenie. Upotreblenie. Kul'turologicheskiy kommentariy. Moscow, 2006, pp. 6–14.

9. Bondarenko, V.T. Ustoychivye frazy v russkoy rechi. Monografiya. Tula, 2011.

10. Shulezhkova, S.G. Krylatye vyrazheniya russkogo yazyka, ikh istochniki i razvitie. Moscow, 2002.

11. Radchenko, E.V. Dinamicheskie protsessy v sfere znacheniya russkikh frazeologizmov s funktsioniruyushchimi morfologicheskimi kategoriyami. Monografiya. Chelyabinsk, 2009.