Your shopping cart is empty.
Log in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека журнала 

"Филологические науки"

Все подробности в разделе
"Книжная полка"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolving intonation patterns in the speech of Russian TV newsreaders

M.A. Demina
80,00 Р

 

https://doi.org/10.20339/PhS.2-17.003

 

Demina Malvina A.,

Ph.D. of Philology, Assistant professor at the Department of English phonetics at Maurice Thorez Institute of Foreign Languages

Moscow State Linguistic University

e-mail: malvinademina@rambler.ru

 

This article examines modern intonation trends in the speech of newsreaders on Russian television.  Detailed analysis of prosodic usage in Russian news discourse shows the emergence of a specific phonetic style that owes much to the adoption of English-language news presentation and intonation patterns.

Keywords: news discourse; phonetic style; intonation; prosodic pattern; prosodic borrowing; melodic contour; terminal (nuclear) tone; prenuclear part of pitch contour (head/ scale).

 

References

 

1.         Demina, M.A. Prosodicheskie sredstva vozdeystviya v rechi diktorov informatsionnykh program. In: Fonetiko-fonologicheskie aspekty diskursa. Moscow: Rema, 2013, pp. 41–50 (Vestn. Mosk. gos. lingvist. un-ta; iss. 1 (661). Seriya “Yazykoznanie”).

2.         Shevchenko, T.I. Identifikatsiya muzhskikh i zhenskikh golosov v protsesse kommunikatsii. In: Prosodiya ustnogo teksta. Moscow, 1987, pp. 115–123 (iss. 298).

3.         Bryzgunova, E.A. Zvuki i intonatsiya russkoy rechi. Moscow: Russkiy yazyk, 1977, 278 p.

4.         O’Connor, J.D., Arnold, G.F. Intonation of colloquial English. London: Longman, 1973, 270 p.

5.         Lukina, N.D. K voprosu ob intonatsionnykh kategoriyakh . In: Obuchenie inostrannym yazykam v vysshey shkole. Metodicheskiy sbornik, no. 5/10, part II. Moscow, 1971, pp. 215–242.

6.         Vereninova, Zh.B. Formirovanie foneticheskikh  kompetentsiy na pervom kurse yazykovogo vuza: Metodicheskie priemy i rekomendatsii. In: So-tsiofonetika zvuchashchey rechi. Moscow: Rema, 2011, pp. 64–75 (Vestn. Mosk. gos. lingvist. un-ta; iss. 1 (607). Seriya “Yazykoznanie”).

7.         Yanko, T.E. Intonatsionnye strategii russkoy rechi v sopostavitel'nom aspekte. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2008, 312 p.

8.         Demina, M.A. Fonopragmaticheskaya obuslovlennost' rechi televedushchikh informatsionnykh programm (na materiale britanskogo varianta angliyskogo yazyka). Author’s abstr. diss. (Cand. filol. nauk). Moscow, 2012.

9.         Vasil'ev, V.A., Katanskaya, A.R., Lukina, N.D. Fonetika angliyskogo yazyka: Prakticheskiy kurs. Novoe izdanie. Zh.B. Vereninova (Ed.). Moscow: Vysshaya shkola, 2009, 374 p.

10.       Pisanova, T.V. Rekonstruktsiya i otsenka sobytiya v polisub"ektnoy srede televizionnogo novostnogo diskursa. In: Sobytiya v kommunikatsii i kognitsii: materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Moskva, 19–20 May, 2016. Moscow: MGLU, 2016, pp. 124–126.

11.       Ivanova-Luk'yanova, G.N. K voprosu ob intonatsionnoy norme v svyazi s otsenkoy intonatsii diktorov i vedushchikh tsentral'nogo televideniya. In: Natsional'noe i individual'noe v yazyke i rechi. Moscow: Rema, 2009, pp. 177–192 (Vestn. Mosk. gos. lingvist. un-ta; iss. 578. Seriya “Filologicheskie nauki”).

12.       Demina, M.A. Fonopragmaticheskiy podkhod k analizu diskursa telenovostey. In: Fonetika: Problemy i perspektivy. Moscow: Rema, 2014, pp. 76–87 (Vestn. Mosk. gos. lingvist. un-ta; iss. 1 (687). Seriya “Yazykoznanie”).