Your shopping cart is empty.
Log in

The impact of Internet communications on the modern information field

L.V. Kudrina
80,00 ₽

 

https://doi.org/10.20339/PhS.6-16.097

 

Kudrina Lada V.,

Postgraduate at

Leningrad State University n.a. A.S. Pushkin

E-mail: gorodkommunar@yandex.ru

 

The article is devoted to the modern Russian language. It is based on the research of a strong mutual influence of Internet communications and the media. The author carries out a lexical analysis of texts of news media and blogs, as an example which shows that the Russian language is influenced by vernacular forms of jargon and slang. Author emphasize the role of social networks in the orientation of the language on the spoken form and savings linguistic resources. The article is addressed to philologists, journalists, as well as a wide range of individuals.

Keywords: language, discourse, online media

 

References

1.         Amazin, A. Novostnaya internet-zhurnalistika. Moscow: Aspekt Press, 2011, 144 p.

2.         Dzhazoyan, A.E. Illyuziya «pyatoy vlasti»: kak sotsial'nye seti moderniziruyut zhurnalistiku. Uchenye zapiski ZabGU, 2014, no. 2 (55). [URL]: http://cyberleninka.ru/article/n/illyuziya-pyatoy-vlasti-kak-sotsialnye-... Efremova, T.F. Novyy slovar' russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatel'nyy. [URL]: http://www.vokabula.rf/slovari/tolkovyy-slovar'-efremovoy

4.         Kalmykov, A.A. Interaktivnaya gipertekstovaya zhurnalistika v sisteme otechestvennykh SMI. Moscow, 2009, 84 p.

5.         Karasik, V.I. Kommunikativnye tendentsii: registry, ponyatiya, tonal'nosti, sfery. In: Diskurs, tekst, kognitsiya. N. Tagil, 2010/

6.         LifeCorr. [URL]: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews

7.         Negryshev, A.A. Yazykovaya igra v SMI: tekstoobrazuyushchie mekhanizmy. LUNI, 2006, no. 5. [URL]: http://www.my-luni.ru/journal/8/

8.         Novosti IT-industrii i rossiyskogo internet-biznesa Statistika VKontakte za 2015 god. [URL]: https://vk.com/liveplus

9.         Ozhegov, S.I., Shvedova, N.Yu. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka. 21st ed. Moscow: Russkiy yazyk, 1984, 795 p.

10.       Potekhin P. Zhanry Internet-zhurnalistiki: Zhanry v Internete, 2012. [URL]: http://www.vmurol.com.ua/upload/Navchalno_motodichna_robota/Navchalno_mo...

11.       Trofimova, G.N. Yazykovoy vkus internet-epokhi v Rossii: Funktsionirovanie russkogo yazyka v Internete: kontseptual'no-sushchnostnye dominanty. Moscow: RUDN, 2009, p. 293.

12.       Fond obshchestvennogo mneniya SMI i Internet. [URL]: http://fom.ru/SMI-i-internet/12247

13. Tsybikova, N.S. Stroy teksta novostey v internеt-SMI i ego otsenochnyy aspekt (na materiale angliyskogo yazyka): Author’s abstr. dis. (Cand. of Philol. sc.). Мoscow, 2011, 17 p. [URL]: http://cheloveknauka.com/stroy-teksta-novostey-v-internet-smi-i-ego-otse...