Your shopping cart is empty.
Log in

Advertisement work: typological and genre characteristics, the problems of editing

N.G. Inshakova
80,00 ₽

 

http://dx.doi.org/10.20339/PhS.5-16.075

 

Inshakova Nataliya G.,

Candidate of Philological Sciences, Associate professor,

the Editing and Publication Department, Faculty of Journalism

Lomonosov Moscow State University

E-mail: inshakovamgu@yandex.ru

 

We determine an approach to the concept of “literature”, “creation’, “genre” in terms of editing theory and practice. We also specify remarkable features of an advertising work, present its main typological issues; discuss the genre capacity of advertising literature and determine organization and creative problems of editor's intervention in advertising materials.

Key words: advertising, purposiveness, reading audience, information type, editing.

 

References

 

1.           Zharkov, I.A. O nekotorykh aspektakh redaktorskoy interpre-tatsii zhanra (zhanrovoe opredelenie kak element «predteksta»). Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Problemy poligrafii i izdatel'skogo dela, 2005, no. 3, pp. 74–85.

2.           Zharkov, I.A. O redaktorskoy identifikatsii zhanra. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Problemy poligrafii i izdatel'skogo dela, 2005, no. 1. pp. 92–103.

3.           Kara-Murza, E.S. Kommercheskaya reklama s tipologicheskoy tochki zreniya. Medialingvistika. Vyp. 4. “Professional'naya rechevaya kommunikatsiya i massmedia”. Saint Petersburg, 2015. URL.: http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1428343475_2861.pdf (data obrashcheniya 01.06.2016).

4.           Redaktorskaya podgotovka izdaniy. S.G. Antonova (ed.). Moscow: MGUP, 2002, pp. 468.

5.           Svintsov, V.I. Smyslovoy analiz i obrabotka teksta. Moscow: Kniga, 1976, p. 272.

6.           Uchenova, V.V., Shomova, S.A., Grinberg, T.E., Konanykhin, K.V. Reklama: palitra zhanrov. Moscow: RIP-kholding, 2000.

7.           Federal'nyy zakon ot 13 marta 2006 goda No. 38-FZ «O reklame». Moscow: Omega-L, 2012, 38 p.