Your shopping cart is empty.
Log in

Bursa’s prose like a Literary movement in Russian literature

A.A. Sergeev
80,00 ₽

 

http://dx.doi.org/10.20339/PhS.4-16.087

 

Sergeev Alexandr A.,

bachelor of theology

Diocese of Nizhniy Tagil and Serov

E-mail: alexserg93@yandex.ru

 

Reviewed is the list of literary works, written by people, who have studied in religious school and theological seminaries of the Russian Orthodox Church in XIX—XXI century, generalized in Russian by the word “bursa”. All these works describe bursa’s mode of life having a certain problematic and a unique lexical composition. These factors combine these literary works into the unique literary movement — The Bursa’s prose. The author divides the bursa’s prose into two sub-groups: the traditional bursa’s prose and the modern bursa’s prose. Reviewing specifics of the traditional bursa’s prose and the modern bursa’s prose, revealed are the tendencies of development of the bursa’s prose: from the critical pathos of the traditional bursa’s prose to the positive view on the Bursa’s life and more intellectual texts.

Keywords: Russian literature in XIX century; Russian literature in XX century; modern Russian literature; Bursa in Russian literature; literature, written by Russian seminarians.

 

References

1.         Berns, N.A. Noveyshie ocherki bursy (Illyustratsii Ivliya Semenenka). Izd. 2-e, dopoln. Kazan': Idel-Press, 2014, 96 s.

2.         Dal', V.I. Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka: V 4 t. T. 1.: A – Z. Moskva: RIPOL klassik, 2006, 752 s.

3.         Dunaev, M.M. Vera v gornile somneniy: Pravoslavie i russkaya literatura v XVII—XX vekakh. Moskva: Izdatel'skiy Sovet Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, 2003, 1056 s.

4.         Zhukova, L.G. Funktsionirovanie zhargonno-argoticheskoy leksiki v khudozhestvennom tekste: Na materiale “Ocherkov bursy” N.G. Pomyalovskogo. Aktual'nye problemy izucheniya yazyka i literatury. Abakan, 2005, s. 145–150.

5.         Kukushkin, A., Gurov, M. Alma Matrix, ili sluzhenie igumena Trayana. Neva. Literaturnyy zhurnal, 2012, no. 1, s. 6–77.

6.         Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy. Nikolyukina, A.N. (red.). Moskva: NPK «Intelvak», 2001, 1600 s.

7.         Mirazhi. Kuznetsov, V.I. (sost.). Moskva: Sovetskaya Rossiya, 1988, 480 s.

8.         Noveyshie ocherki bursy: Vospominaniya studentov. [URL]: http://www.tds.net.ru/forum/index.php?showtopic=1462&st=0 (data obrashcheniya 27.02.2016).

9.         Ozhegov, S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazheniy. 4-e izd., dopoln. Moskva: A TEMP, 2006, 944 s.

10.       Pomyalovskiy, N.G. Ocherki bursy. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khud. literatury, 1958, 175 s.

11.       Ushakov D.N. Bursa. [URL]: http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=3716 (data obrashcheniya 28.02.2016).

12.       Chertkov, A.B. Ocherki sovremennoy bursy. Moskva: Molodaya gvardiya, 1965, 192 s.

13.       Shchepetkin A.V. Legenda o Chernom dezhpome. Ekaterinburg: Izd-vo IP Pidzhakov, A.V., 2014, 192 s.

14. Voronskiy, A.K. Bursa. Moskva: Sovetskaya literatura, 1934, 320 s.