Your shopping cart is empty.
Log in

Origin and history of standard and legal word meanings “ryad” (“ряд”) in Russian language in the XI—XVII centuries.

O.V. Nikitina
80,00 ₽

 

http://dx.doi.org/10.20339/PhS.4-16.048

 

Nikitina Olga V.,

PhD student in Department of Applied and General Linguistics

Faculty of Philology at

Institute of Philology and Foreign Languages of

Moscow State Pedagogical University

E-mail: nikit-olya@yandex.ru

 

In article are considered the questions connected with an origin and history of standard and legal meanings of the word «ryad» in Russian Language of the XI—XVII centuries. Analysis showed that primordially during the Old Russian period the lexeme «ryad» had wide semantics. Meanings of standard and legal character (“will”, “establishment”, “contract”, “order”) arise under the direct and mediated influence of the Byzantine Greek Language. In article are considered the replacement reasons during the Central Russian period of standard and legal meanings with the broad use of the word «ryad».

Keywords: vocabulary, historical lexicology, etymology, and history of Russian Language.

 

References

 

 1. Kul'bakin, S.M. Okhridskaya rukopis' Apostola kontsa XII veka. Sofiya, 1907, 142 s.
 2. Bernshteyn, S.B. Bolgarsko-russkiy slovar': Okolo 58 000 slov. 3-e izd., stereotip. Moskva: Rus. yaz., 1986, 768 s.
 3. Grabchikov, S.M. Belorussko-russkiy, russko-belorusskiy slovar'. Minsk: Knizhnyy Dom, 2004, 688 s.
 4. Dvoretskiy, I.Kh. Drevnegrechesko-russkiy slovar'. Moskva: GIS, 1958. T. 1–2.
 5. Evkhologiy Sinayskiy XI v. 106 pergamennykh listov glagolicheskogo pis'ma, datiruemykh XI v. [R. Nahtigal. Euchologium Sinaiticum. i Fotografski posnetek; Tekst s komentarjem, Ljubljana, 1941–1942].
 6. Zhitie sv. Avraamiya Smolenskago, sostavlennoe inokom Efremom. V: Istoriya russkoy tserkvi Makariya. T. 3. Sankt Petersburg, 1857, s. 268–271.
 7. Klyuchevskiy, V.O. Russkaya istoriya. Polnyy kurs lektsiy. A.F. Smirnov (kommentarii). Moskva: OLMA-PRESS Obrazovanie, 2004, 831 s.
 8. Ipat'evskaya letopis', 2-e-izd. V: PSRL. T. 2. Sankt Petersburg, 1908, spisok perv. chetv. XV v. [vosproizv. teksta izdaniya 1908 g. St. 1–938. Moskva, 1962].
 9. Lavrent'evskaya letopis'. V: PSRL. T. 1. Moskva: Yazyki russkoy kul'tury, 1997, 496 s.
 10. Letopis' Lavrent'evskaya, vladimirskiy letopisnyy svod 1305 g., po spisku 1377 g. V: PSRL, T. 1. Lavrent'evskaya letopis', vyp. 1. Povest' vremennykh let, 2‑e izd. Leningrad, 1926. Vyp. 2. “Suzdal'skaya letopis'. Po Lavrent'evskomu spisku”, 2-e izd. Leningrad, 1927. St. 1–488 (Vosproizvedenie teksta izdaniya 1926—1927 gg. Moskva, 1962).
 11. Latyshsko-russkiy slovar' v 2 t.: Okolo 53 000 slov. Riga, 1981, 755 s.
 12. Slovar' russkogo yazyka: V 4-kh t. A.P. Evgen'eva (red.). 3-e izd., stereotip. Moskva: Russkiy yazyk, 1985–1988. T. 3. P – R., 1987, 752 s.
 13. Moskovskiy letopisnyy svod kontsa XV veka. V: PSRL. T. 25. Moskva; Leningrad, 1949, spisok perv. treti XVI v.
 14. Pandekty Antiokha po sp. XI v. Voskresenskogo Novoierusalimskogo monastyrya. Arkh. Amfilokhiy: Slovar' iz Pandekta Antiokha po sp. XI v. Voskresenskoy Novoierusalimskoy biblioteki. Moskva, 1880.
 15. Russkaya pravda (prostrannaya redaktsiya) po sp. Novgorodskoy kormchey 1280 g. Izd.: E.F. Karskiy. Russkaya pravda po drevneyshemu spisku. Leningrad, 1930, s. 64–88 (fotokopiya). Sr.: KN 1280, L. 615g – 627v.
 16. Proekt dogovora Smolenska s nemtsami v pol. XIII v. Rus. – Liv. akty, sobrannye K.E. Nap'er'skim". Izd. Arkheograf. komm. Sankt Petersburg, 1868, 452 s.
 17. Solov'ev, S.M. Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen. Moskva: Izd-vo Eksmo, 2005, 1024 s.
 18. Slovar' russkogo yazyka XI—XVII vv. S.G. Barkhudarov (otv. red.). Moskva: Nauka, 1975. T. 4, s. 281; M., 1977, 404 s.
 19. Tam zhe. Vyp. 4 (G – D). N.B. Bakhilina, G.A. Bogatova, G.P. Smolitskaya (sostaviteli). 1977, 403 c.
 20. Tam zhe. Vyp. 5 (E – Zinutie), N.B. Bakhilina, G.A. Bogatova, G.P. Smolitskaya (sostaviteji). 1978, 392 s.
 21. Tam zhe. Vyp. 22 (Raskidatisya – Ryashchenko). G.A. Bogatova, L.P. Zhukovskaya (sostaviteli). Moskva: Nauka, 1997, 298 s.
 22. Staroslavyanskiy slovar' (po rukopisyam X—XI vv.): Okolo 10 000 slov. R.M. Tseytlin, R. Vecherki, E. Blagova (reds.). Moskva: Rus. yaz., 1994, 842 s.
 23. Stypula, R. Novyy pol'sko-russkiy slovar'. 2-e izd., ster. Moskva, 2005, 724 s.
 24. Suprasl'skaya rukopis' XI v. [Monumenta linuae palaeoslovenicae e codice suprasliensi, ed. F. Miklosich. Vindobonae, 1851]. Pamyatniki staroslavyanskogo yazyka. T. 2. Vyp. 1, Suprasl'skaya rukopis'. Trud" Sergeya Sever'yanova. T. 1. Izdanie otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti imperatorskoy akademii nauk. Sankt Petersburg, 1904, 570 s.
 25. Tolstoy, I.I. Serbsko-khorvatsko-russkiy slovar': 54 000 slov. 5-e izd., stereotip. Moskva: Russkiy yazyk, 1982, 736 s.
 26. Ukrainsko-russkiy slovar'. 4-e izd. Kiev, 1976, 944 s.
 27. Cheshsko-russkiy slovar'. V 2 t.: 62 000 slov. T. 2. L.V. Kopetsky i Y. Filipts (reds.). Izd. 2-e stereotip. Moskva: Russkiy yazyk: Gosudarstvennoe pedagogicheskoe izdatel'stvo, Praga, 1976, 864 s.
 28. Etimologicheskiy slovar' sovremennogo russkogo yazyka. A.K. Shaposhnikov (sost.): v 2 t. T. 2. Moskva: Flinta: Nauka, 2010, 576 s.
 29. Gaivenis, K. Trumpas. Kratkiy litovsko-russkiy slovar'. Lietuviu-rusu kalbu zodynas. Kaunas, 2002, 454 s.
 30. Lampe. Patristic Greek Lexicon. Oxford University Press, USA, 1961, 1568 pages.
 31. Machek, V. Etymologicky slovnik jazyka ceskeho. Praha, 1957, 868 s.
 32. Pokorny, J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. — Bern, 1959. Bd. 1.