Your shopping cart is empty.
Log in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека журнала 

"Филологические науки"

Все подробности в разделе
"Книжная полка"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aesthetics and Ethics in the senior symbolists’ works (on the example of D.S. Merezhkovsky and V.Y. Bryusov)

M.S. Balikova
80,00 Р

 

http://dx.doi.org/10.20339/PhS.3-16.051

 

Balikova Marry S.,

Postgraduate student of

the Department of Modern Russian literature

and contemporary literary process Faculty of Philology

Lomonosov Moscow State University

E-mail: masha.balickova@yandex.ru

 

The item of correlation of aesthetics and ethics in the senior symbolists’ works is investigated in the article, similarities and dissimilarities between Merezhkovsky’s and Briusov’s interpretation of the two spheres are marked out.

Keywords: Merezhkovsky, Briusov, symbolism, art, aesthetics, ethics.

 

References

 

 1. Kolobaeva, L.A. Russky simvolizm. Moscow: Izdatel’stvo Moscovskogo universiteta, 2000.
 2. Mints, Z.G. O nekotoryh “neomifologicheskih” tekstah v tvorchestve russkich simvolistov. Uchenyje zapiski Tartuskogo gosudarstvennogo universiteta. “Tvorchestvo A.A. Bloka i russkaja kul’tura XX veka”: Blokovsky sbornik III. Tartu, 1979, vypusk 459, s. 76–120.
 3. Merezhkovsky, D. O prichinah upadka i o novyh techenijah sovremennoj russkoj literatury. V knige Merezhkovsky, D. L. Tolstoj i Dostoyevsky. Vechnyje sputniki. Moskva: Respublika, 1995, s. 522–560.
 4. Briusov, V.Ja. Sintetika poezii: mysly i zamechanija. Moskva: KRASAND, 2010.
 5. Merezhkovsky, D. Vechnyje sputniki: Portrety iz vsemirnoj literatury. St.-Petersburg: Azbuka, Azbuka-Atticus, 2012.
 6. Kholikov, A.A. Dmitry Merezhkovsky: Iz zhizni do emigratsii: 1865—1919. St.-Petersburg: Aleteyja, 2010.
 7. Mints, Z.G. O trilogii D.S. Merezhkovskogo “Christos i Antichrist”. V knige Merezhkovsky D.S. Christos iI Antichrist: Trilogija. T. 1. Moskva: Kniga, 1989, s. 5–26.
 8. Defye, O.V. D. Merezhkovsky: preodolenije dekadansa (Razdumja nad romanom o Leonardo da Vinci). Moskva: Megatron, 1999.
 9. Kolobaeva, L.A. Total’noje edinstvo khudogestvennogo mira (Merezhkovsky-romanist). V knige D.S. Merezhkovsky. Mysl’ i slovo. Moskva: Nasledije, 1999, s. 5–18.
 10.  Ilyov, S.P. Russky simvolistsky roman. Aspekty poetiki. Kiev: Lybid’, 1991.
 11.  Vladislav Khodasevich. Iz ocherka “Briusov”. V knige Serebryany vek. Poezija (Schola klassiki). Moskva: AST, Olymp, 1997, s. 115–124.
 12.  Kumpan, K.A. D.S. Merezhkovsky-poet (U istokov “novogo religioznogo soznanija”). V knige Merezhkovsky, D.S. Stikhotvorenija i poemy. St.-Petersburg: Akademichesky proekt, 2000, s. 5–114.