Your shopping cart is empty.
Log in

The importance of L.N. Tolstoy in creative becoming of Sergey Yesenin: towards the problem statement

V.Yu. Evdokimova
80,00 ₽

 

http://dx.doi.org/10.20339/PhS.2-16.091

 

Evdokimova Valeria Yu.,

Postgraduate of the Newest Literature and the Literature of Russian Émigré Community Department of the A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences; the project manager of the exhibition activity of the Sergey Yesenin State Museum and Memorial Estate, Konstantinovo

E-mail: neilera@yandex.ru

 

The influence of L.N. Tolstoy on the creative becoming of S. Yessenin is for the first time revealed in that article. The author analyzes new archival materials: S. Yessenin’s private collection of books, including Tolstoy’s book «The Circle of reading» with Yessenin’s remarks. Memoirs of contemporaries and poet’s letters are also in the focus of the researcher's attention. The study of this complex of the sources helped V. Evdokimova came to the conclusion that Tolstoy's art had a great influence on Yesenin's personal and creative development.

Keywords: influence of L. Tolstoy, new archival materials, creative becoming of Sergey Yessenin.

 

References

 

1. Prokushev Yu.L. Yunosheskie gody Sergeya Yesenina. Ogonek, 1957, no. 2, s. 26–28.

2. Yushin P.F. Lirika rannego Esenina (1910—1912). Vestnik MGU, Filologiya, zhurnalistika, 1964, no. 5, s. 16–27.

3. Naumov E.V. Nekotorye voprosy izucheniya tvorchestva Yesenina. Yesenin i russkaya poeziya. Leningrad, 1967.

4.         Fedorov V.P. Slovo o Yesenine. Literaturnaya Rossiya, 1965, 8 oktyabrya.

5. Subbotin S.I. Biblioteka Sergeya Yesenina. Yesenin na rubezhe epokh: Itogi i perspektivy. Moskva – Konstantinovo – Ryazan', 2006.

6. Safronov A.V. Khudozhestvennaya kontseptsiya russkogo strannichestva v tvorchestve S.A. Yesenina i S.V. Maksimova. Sovremennoe eseninovedenie. Ryazan', 2004, no. 1.