Your shopping cart is empty.
Log in

Yesenin poetic cosmos in the context of the traditions of the Orthodox temple culture

O.Yu. Voronova
80,00 ₽

 

http://dx.doi.org/10.20339/PhS.2-16.081

 

Voronova Olga Ye.,

Doctor in Philology, Professor, Head of Yesenin Research Centre

Ryazan State University named for S. Yesenin

E-mail: o.voronova@rsu.edu.ru

 

The article discusses the role of the Orthodox liturgical tradition in the artistic world of S.A. Esenin.

Keywords: S.A. Esenin (Yesenin), Orthodox liturgical tradition, liturgical code, poetic cosmos.

 

References

 

1.         Arsen'ev, V. O tserkovnom ikonopisanii. Filosofiya russkogo religioznogo iskusstva XVI—XX vv.: Antologiya. N.K. Gavryushin (sost., red.). Moskva, 1993.

2.         Berdyaev, N. Russkaya ideya: Osnovnye problemy russkoy mysli XIX veka i nachala XX veka. O Rossii i russkoy filosofskoy kul'ture: Filosofy russkogo posleoktyabr'skogo zarubezh'ya. Moskva, 1990.

3.         Bulgakov, S. Bogosluzhenie v pravoslavii. Bulgakov S. Pravoslavie. Ocherki ucheniya pravoslavnoy tserkvi. Parizh, 1989.

4.         Levin Ven. O Yesenine. Russkoe zarubezh'e o Yesenine. Moskva, 1993. T. 1.

5.         Likhachev, D.S. Poetika drevnerusskoy literatury. Moskva., 1979.

6.         Mochul'skiy, K.V. Muzhich'i yasli: O tvorchestve Yesenina. Russkoe zarubezh'e o Yesenine. N.I. Shubnikova-Guseva (sost., vstup. st. i comment). Moskva, 1993, t. 2.

7.         Nefedov, G., protoierey. Tainstva i obryady pravoslavnoy tserkvi. Moskva, 1995.

8.         Povest' vremennykh let. Pamyatniki drevnerusskoy tserkovnoy literatury. Lavrent'evskaya letopis'. St.-Petersburg, 1894, vyp. 1.

9.         Skorokhodov, M.V. Sergey Yesenin: istoki tvorchestva (voprosy nauchnoy biografii). Moskva: IMLI RAN, 2014.

10.       Struve, N. Liturgicheskaya molitva i lichnoe blagochestie. Struve N. Pravoslavie i kul'tura: sbornik statey. Moskva, 1992.

11.       Uspenskiy, B. Dualisticheskiy kharakter russkoy srednevekovoy kul'tury. Uspenskiy B. Izbrannye trudy: Semiotika istorii. Semiotika kul'tury. Moskva, 1996. T. 1.

12.       Uchebnik bogosluzheniya. Svyashch. N.R. Antonov (sost.). St.-Petersburg, 1912.

13.       Florenskiy P.A. Opravdanie kosmosa. St.-Petersburg, 1994.

14.       Shmeman A. Vvedenie v liturgicheskoe bogoslovie. Parizh, 1961.

15.       Eliade M. Svyashchennoe i mirskoe. Moskva, 1994.